Kontakt           

       

Na początku 2016 roku miał miejsce pierwszy w historii wyjazd SOFIA do misji salwatoriańskich w Brazylii. Z ramienia SOFIA udała się tam Daniela Coppola, która jest koordynatorem ds. Azji i Ameryki Łacińskiej. Wyjazd obejmował trzy stany: Ceará, Maranhão i São Paulo, i miał na celu lepsze zapoznanie się z życiem i działalnością miejscowych salwatorianów, aby pomagać im nadal w rozwijaniu i finansowaniu społecznych i pastoralnych projektów w tym kraju.

Misja Danieli skupiała się głównie na miasteczku Coelho Neto, liczącym 50 000 mieszkańców, w północnowschodnim stanie Maranhão. Salwatoriańska wspólnota z parafii Santa Ana Parish, złożona z czterech osób – ks. Superior Charles, księża James i José Carlos, br. Paulus – prowadzi tam różne apostolaty, wśród których jest wiejski projekt dotyczący poprawy warunków życia 40 rodzin farmerów, gospodarujących na niewielką skalę, mieszkających w Vila de Fátima, jednej spośród ponad stu wspólnot naleących do tej parafii.

Projekt ten, w ostatnim stadium wprowadzania w życie, dotyczy trzech głównych dziedzin pozyskiwania przychodu: (1) utworzenie bioogrodu warzywnego i sprzedaż nadwyżki; (2) założenie koziej farmy i (3) hodowli ryb. W roku 2014 Konferencja Episkopatu Włoch przyznała dotację, pokrywając zakup traktora, utworzenia ogrodu warzywnego, konstrukcje zagrody dla kóz i utworzenie czterech stawów rybnych. Również farmerzy przeszli szkolenia ze wszystkich trzech dziedzin oraz technik marketingowych.

Z dużym wysiłkiem i wielkim poświęceniem ze strony dobrodziejów oraz pod stałym nadzorem najpierw ks. Álvara Macagnana, a później ks. Jamesa Wilsona, projekt rozwija się dobrze: rodziny po raz trzeci zbierają plon i wyhodowały 8 nowo narodzonych kóz; jedynie hodowla ryb pozostaje w tyle z powodu niedoborów wody w ubiegłym roku…

Niewątpliwie ten wspaniały salwatoriański projekt zostanie ukończony pomyślnie we wszystkich jego fazach i apostolat ten stanie się przykładem dla pobliskich wspólnot wiejskich, aby podjąć podobne rodzaje działalności z korzyścią dla ich rodzin i wspólnot.

 

1024DSC0013
1024DSC0071-crop
1024DSC0094
1024DSC0079
1024DSC0155
1024DSC0123
1024DSC0267
1924DSC0206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciscus Jordan

Wszystko

jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy