Zbawienie przez uzdrowienie

Dzięki swoim inicjatywom misyjnym, edukacyjnym i społecznym nasze Towarzystwo obecne jest w Tanzanii od roku 1955. Ponad 30 lat temu rozpoczęliśmy też na miejscu pracę nad budzeniem powołań oraz formacją początkową, a dziś mamy ponad stu salwatorianów pochodzących z Tanzanii, którzy złożyli śluby wieczyste i pracują w parafiach, szkołach oraz ośrodkach zdrowia. W Namiungo salwatorianie przebywają od roku 1976, poznali więc tamtejszych ludzi, kulturę oraz ważne podmioty lokalne.

Nasza tanzańska wiceprowincja misyjna jest wyjątkowa w tym sensie, że dysponuje dużą liczbą braci zakonnych. Niektórzy z nich wyspecjalizowali się w realizacji powołania, które bardziej powszechne jest wśród sióstr salwatorianek, a mianowicie pielęgnują chorych i sprawują nad nimi opiekę. Prowadzą oni ambulatoria w JUCO (w Morogoro), a także na terenie misji w Mkurandze. Od roku 1998 nasi bracia skutecznie prowadzą Ambulatorium pw. św. Józefa, pracując jako pielęgniarze i lekarze w Namiungo w południowej Tanzanii, oficjalnie posługując w sześciu wioskach, ale w praktyce otaczając swoją opieką również wioski bardziej odległe. Ludzie przybywają do ambulatorium z wiosek położonych daleko poza terenem, który obejmuje wyznaczony zakres opieki. Personel ambulatorium służy ponad 15 000 osobom, nie licząc tych z odległych wiosek. Miejscowa ludność oraz lokalne władze zajmujące się opieką medyczną wysoko cenią pracę ambulatorium.

Zarząd wceprowincji tanzańskiej podjął decyzję o unowocześnieniu tego apostolatu, żeby jeszcze lepiej służył on najbiedniejszej ludności w tym upośledzonym regionie Tanzanii. W ciągu dwóch lat (2013-2015) dzięki pomocy biura SOFIA sfinalizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

 • - budowa szpitala opieki nad matką i dzieckiem;
 • - zakup sprzętu medycznego, zaopatrzenia i lekarstw dla oddziału położniczego;
 • - zakup środków transportu dla pacjentów i pracowników opieki medycznej;
 • - zakup sprzętu laboratoryjnego;
 • - organizacja kształcenia: sesje szkoleniowe i obozy prowadzące naukę higieny, podstawowych praktyk pro-zdrowotnych oraz opieki nad matką i dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego żywienia i szczepień;
 • - program żywieniowy, który wdrożono w wioskach na wyznaczonym terenie.

Ostatecznym celem jest stworzenie w pełni wyposażonego ośrodka zdrowia, sytuującego się o poziom wyżej niż dotychczasowe ambulatorium i stanowiącego krok w kierunku stworzenia dobrze wyposażonego i funkcjonującego szpitala. Zanim podejmiemy pracę nad budową sali operacyjnej, pragniemy lepiej wyposażyć i ulepszyć istniejące ambulatorium, szpital opieki nad matką i dzieckiem oraz usługi, które oferujemy.

W tym celu SOFIA kontynuowała zbieranie funduszy na ten apostolat i w ubiegłym roku otrzymała granty na sfinansowanie

 • - higieny: poprzez budowę dodatkowych toalet zewnętrznych;
 • - budowy magazynu leków;
 • - zajęć budujących kompetencje: dzięki konsultacjom prowadzonym przez personel szpitala w Mnero;
 • - elektryczności: poprzez nabycie solarnych lodówek;
 • - dostępu do wody: przez dokonanie odwiertu.

Trudno przecenić znaczenie, jakie ma dla chorych podłączenie lodówek do prądu. Dla pielęgniarzy wielkie znaczenie ma również to, że nie muszą oni kilka razy dziennie pokonywać pieszo odległości czterech kilometrów, żeby przynieść wodę z rzeki, nosząc na głowie dwudziestolitrowe kanistry.

W Ewangelii według św. Mateusza zbawienie łączone jest między innymi z uczynkami miłosierdzia wględem ciała. W tym sensie nasi bracia pielęgniarze i lekarze wypełniają nakaz Pana, by opiekować się najmniejszymi spośród nas, i czynią to w odległych i ubogich zakątkach Tanzanii. Poprzez swoje uczynki mówią głośniej niż najgłośniejszy spośród kaznodziejów. Biuro SOFIA z radością wspiera ten apostolat swoją wiedzą na temat pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów – i wsparcie to będzie kontynuować.