Kontakt           

       

05-GeneralSynod2016Day10-024

Prace synodalne przebiegały sprawnie tak, że prawie zrealizowaliśmy agendę. Uczestnicy Synodu zajęli się dzisiaj Międzynarodową Formacją Salwatoriańską. Wysłuchawszy sprawozdania ks. Heriberta Kerschgensa, Dyrektora Międzynarodowej Formacji podjęli z nim żywą dyskusję. Po południu uczestnicy dokonali głębszego rozważenia czterech wymiarów salwatoriańskiego powołania (tożsamości), formacji, posłannictwa i reorganizacji dając wskazówki, które wymiary i powiązane nimi tematy wydają się najpilniejsze. Komisja Przygotowawcza Kapituły wykorzysta te informacje, aby rozpocząć prace przygotowujące XIX Kapitułę Generalną. 
Przed zakończeniem dnia uczestnikom zostały również przedstawione sprawozdania Międzynarodowego Zespołu ds. Powołań, Międzynarodowej Komisji Historycznej i  Międzynarodowej Wspólnej Komisji ds. Charyzmatu. 
Poruszył nas list od młodego człowieka, który otrzymał wsparcie salwatoriańskiego duszpasterstwa w Wenezueli i jesteśmy wdzięczni za to, że czasami otrzymujemy słowa potwierdzające nasze bycie narzędziami zbawienia choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.

01-GeneralSynod2016Day10-011
03-GeneralSynod2016Day10-016
02-GeneralSynod2016Day10-012
04-GeneralSynod2016Day10-019
05-GeneralSynod2016Day10-024
06-GeneralSynod2016Day10-031
07-GeneralSynod2016Day10-035
08-GeneralSynod2016Day10-040
10-GeneralSynod2016Day10-047
09-GeneralSynod2016Day10-041

Franciscus Jordan

Biada

mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies