Kontakt           

       

W sierpniu koordynatorka biura SOFIA na Azję i Amerykę Łacińską Daniela Coppola odwiedziła wspólnoty salwatoriańskie wschodnioazjatyckiego wikariatu misyjnego. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela jest obecnie reprezentowane na Filipinach przez ośmiu kapłanów oraz sześćdziesięciu trzech innych członków: kandydatów, studentów filozofii, nowicjuszy i scholastyków studiujących teologię.

Od kilku lat SOFIA zbiera fundusze na realizację projektów salwatoriańskich na Filipinach, w szczególności projektów wdrażanych przez Puso sa Puso, miejscową organizację pozarządową, którą założył ks. Artur Chrzanowski. Głównym celem misji Danieli było uzyskanie głębszego wglądu w potrzeby i problemy tego terenu, a także uczestnictwo w zewnętrznej ocenie działalności Puso sa Puso, w tym również w ocenie ALSA BUHAY, alternatywnego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, która porzuciła naukę, a także dla młodych ludzi będących analfabetami a mieszkających w Parola bądź Payatas, obszarach slumsowych stolicy Filipin. Obszary te zyskały sobie złą sławę, a jeden z nich mieści się na terenie ogromnego wysypiska śmieci.

Organizacja Puso sa Puso została założona w roku 2009 jako pokłosie uroczystości bożonarodzeniowej, którą wraz z ochotnikami zorganizował dla dzieci ze slumsów br. James Rieden i ksiądz Artur. Dostrzegając potrzeby i ubóstwo tych dzieci, które najczęściej nie są w stanie uczęszczać do normalnej szkoły, ponieważ zmuszone są dokładać się do rodzinnego budżetu, postanowili oni uczynić coś więcej i nadać temu dziełu cechę trwałości, a mianowicie stworzyć miejscowym dzieciom szansę uzyskania wykształcenia jako paszportu do lepszej przyszłości. Czerpiąc inspirację z rządowego programu ALS (obejmującego alternatywny system kształcenia), postanowili stworzyć podobną instytucję, która jednak byłaby darmowa i oferowała lepszą jakość kształcenia. Uruchomili zatem program edukacyjny służący dzieciom i osobom w każdym wieku, które porzuciły naukę. Mogą oni dzięki niemu przygotować się w okresie krótszym niż jeden rok do egzaminu państwowego i uzyskać możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej lub na uniwersytecie. Po śmierci br. Jamesa w 2010 roku, ks. Artur z powodzeniem poprowadził dalej rozpoczęty program. Od początku trwania akcji ponad trzy tysiące osób skorzystało już z programów oferowanych przez Puso sa Puso.

Od lat też na prośbę mieszkańców uroczystość bożonarodzeniowa jest oficjalną tradycją i co roku stanowi szczególne wydarzenie dla dzieci. Z kolei program ALS został wzbogacony o kursy uczące nowych umiejętności młodzież i jej rodziców, o edukację dzieci we wczesnym dzieciństwie, wizyty domowe oraz psychospołeczną pomoc dla rodzin, o kształcenie duchowe i zawodowe, a także o sesje poświęcone prawom człowieka i programy dla młodych matek. Warto podkreślić, że od samego początku mieszkańcy, a w szczególności rodzice, są włączani we wszystkie te działania oraz informowani o roli, jaką w polepszaniu trudnych warunków życia odgrywa wykształcenie. Wyzwanie podjęło również wielu ludzi dorosłych, którzy zaczęli korzystać z proponowanych programów. W przypadku ich młodszych uczestników wysiłek nie musi kończyć się wraz ze zdaniem egzaminu, chociaż dla wielu z nich czesne za studia uniwersyteckie stanowi poważną przeszkodę w dalszej nauce. W tym miejscu również przychodzi z pomocą SOFIA, organizując sponsoring dla indywidualnych osób zainteresowanych podjęciem drogi akademickiej i mających do tego odpowiednie uzdolnienia.

Ten ambitny projekt został rozpoczęty w slumsach w Paroli, na terenie krańcowo ubogim i niebezpiecznym, gdzie udało im się wynająć kontener. W roku 2012 drugie centrum zostało otwarte na „miejskim wysypisku” Payatas – lekcje odbywają się tam w małym budynku należącym do diecezji Novaliches. Samo miejsce, w którym rozpoczęli oni realizację swojego projektu, nie jest jednak istotne: praktycznie mogli zacząć wprowadzać go w życie w dowolnym miejscu w Metro Manila, slumsy można bowiem znaleźć w wielu częściach miasta. W obydwu wybranych miejscach trzeba jednak uczynić jeszcze tak wiele, a wszystko przyjęto by z ogromną wdzięcznością! Na szczęście Puso sa Puso może polegać na utalentowanym kierowniku projektu w osobie s. Frances Mangabat SDS, a także na pełnym poświęcenia zespole instruktorów i pracowników socjalnych, którzy otrzymują wsparcie od woluntariuszy rekrutujących się z szeregów salwatoriańskich nowicjuszy, jak również młodzieży z różnych krajów, która decyduje się na pozostanie przez rok na Filipinach i pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym. Do zespołu koordynującego dwa lata temu dołączyła również s. Mila, franciszkanka, która włączyła się w realizację projektu i pracuje dziś z pełnym zaangażowaniem. Mamy wielkie szczęście, że możemy intensywnie współpracować na tym polu z siostrami salwatoriankami, jak również z innymi podmiotami angażującymi się na rzecz polepszenia losu najuboższych. Wszyscy wspólnie działamy, by przyczynić się do realizacji wspólnego celu, którym jest ulżenie doli miejscowej populacji, i dzielimy się z nią wszelkimi udogodnieniami i pomysłami.

Zewnętrzny ewaluator, którego działalność sfinansowała irlandzka agencja Misean Cara, ocenił wszystkie bieżące działania w dogłębny, profesjonalny sposób, opierając się nie tylko na statystykach i dokumentacji, ale także na rozmowach i ukierunkowanych dyskusjach ze wszystkimi zainteresowanymi. Programy Puso sa Puso zostaną teraz udoskonalone w oparciu o wnioski sformułowane w procesie ewaluacji, co pozwoli na ich jeszcze efektywniejsze działanie. SOFIA będzie nadal dokładać starań, by gromadzić fundusze na bieżące i przyszłe działania.

21
1024DSC0040
1024DSC0052
1024DSC0078
1024DSC0073
1024DSC0091
1024DSC0132
1024DSC0111
1024DSC0144
1024DSC0153
1024DSC0168
1024DSC0177
1024DSC0178
1024DSC0187
1024DSC0087-crop
21 1024DSC0040 1024DSC0052 1024DSC0078 1024DSC0073 1024DSC0091 1024DSC0132 1024DSC0111 1024DSC0144 1024DSC0153 1024DSC0168 1024DSC0177 1024DSC0178 1024DSC0187 1024DSC0087-crop

Franciscus Jordan

Żadna

ofiara, żaden krzyż, żądne cierpienie, żadne opuszczenie, żaden smutek, żadna napaść, w ogóle nic niech nie będzie dla ciebie zbyt trudne dzięki łasce Bożej.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies