Kontakt           

       

 

Rodzina w Brazylii otrzymała łaskę przez wstawiennictwo O. Jordana, która może zostać uznana za cud.

W dniu 24 stycznia 2014 roku małżeństwo mieszkające w Jundiaí, w Brazylii, z radością stwierdziło, że zostaną rodzicami. Z powodu problemów zdrowotnych w w czasie ciąży, przeprowadzono badania lekarskie, po których rodzice zostali poinformowani, że ich mająca przyjść na świat córka prawdopodobnie urodzi się z deformacjami kości. W tym trudnym momencie rodzice postanowili podjąć modlitwę przez wstawiennictwo O. Jordana, wspólnie z grupą Salwatorianów Świeckich, do której należą, a także z salwatorianami i siostrami salwatoriankami. Ich córka, Lívia Maria, urodziła się w doskonałym stanie zdrowia 8 września 2014 r., w święto narodzenia NMP i rocznicę śmierci O. Jordana.

Zarówno lekarze, którzy opiekowali się Lívią Marią i jej mamą, a także inni, z którymi się konsultowano, wyrazili opinię, że przypadku tego nie da się wyjaśnić z medycznego punktu widzenia. Wobec tego została podjęta decyzja o rozpoczęciu procedury kanonicznej mającej na celu oficjalne uznanie tego wydarzenia za cud przez wstawiennictwo Założyciela. Podjęte zostały przygotowania pod kierunkiem ks. Adama Tenety, postulatora generalnego i ks. Sydney'a de Macedo Gonçalves, z prowincji brazylijskiej, który został mianowany wicepostulatorem prowadzącym sprawę.

Po przygotowaniu wymaganej dokumentacji, skierowano oficjalną prośbę do biskupa diecezji Jundiaí. Odpowiedź biskupa była pozytywna i w dniu 11 listopada 2015 r. oficjalnie rozpoczęło się dochodzenie na szczeblu diecezjalnym i miała miejsce pierwsza sesja w kurii diecezjalnej w Jundiaí. W czasie tej sesji, pod przewodnictwem bpa Vicente Costa, ordynariusza, urzędnicy związani z dochodzeniem: delegat biskupi, promotor sprawiedliwości, notariusze i biegły lekarz, a także wicepostulator złożyli przysięgę, oraz zostały oficjalnie przyjęte przedstawione dokumenty.

Celem procesu diecezjalnego jest zebranie w oficjalny, kanoniczny sposób wszystkich dowodów - zarówno w formie dokumentów, jak i ustnych zeznań świadków - dotyczących domniemanego wydarzenia cudownego: niemożliwości naukowego wyjaśnienia zaistniałego faktu oraz tego, że miał on miejsce po modlitwie przez wstawiennictwo O. Jordana. W czasie roboczych sesji, które nastąpią, świadkowie zostaną przesłuchani a ich zeznania spisane. Po dokonaniu niezbędnych formalności i zakończeniu procesu diecezjalnego kopie całej dokumentacji zostaną przesłane do Rzymu. Tam dokumenty będą przedmiotem studium w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dopiero jeśli ostateczna opinia Kongregacji i decyzja Papieża będą pozytywne, wydarzenie będzie można uznać za cud przez wstawiennictwo O. Jordana.

Prosimy o Waszą gorącą modlitwę w intencji procesu. Jednocześnie czujemy się tym bardziej wezwani do modlitwy przez wstawiennictwo Założyciela we wszystkich naszych potrzebach.

Pic3
Pic2
Pic1

Franciscus Jordan

Wszystko

jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies