Kontakt           

       

Nasza historia salwatoriańska jest historią świateł i cieni, która rozpatrywana w świetle wiary jak też rozumu, pomaga nam lepiej rozumieć to, co Bóg z nami czyni. Międzynarodowa Komisja Historyczna pomaga nam w gromadzeniu i publikowaniu materiałów w tym celu jak również w przekazywaniu naszej historii przyszłym pokoleniom. Członkowie Komisji zgromadzili się w Hamont w Belgii na ożywionym i owocnym spotkaniu pod przewodnictwem archiwisty generalnego ks. Michaela Overmanna. Członkowie postąpili w pracy nad DSS XXIV: Reminiscences on Fr. Jordan [Wspomnienia o O. Jordanie], nad studium poświęconemu historii domu macierzystego autorstwa ks. Węglarza oraz dwiema edycjami serii Salvatorians Worth Knowing [Salwatorianie, których warto znać] (jedna o ks. Inigo Königu i druga o ks. Pankracym Pfeifferze), które mają być wydane do końca tego roku lub w początkach przyszłego. Poza tym dokonali oni między innymi przeglądu trwającej pracy na temat ks. Bonaventury Lüthena, norm publikacji i strony internetowej archiwum generalnego. IHC planuje także zamieścić wreszcie niektóre transkrypty oryginalnych rękopisów niemieckich na stronie www.sds.org w sekcji resources (materiały źródłowe), aby udostępnić je badaczom i innym zainteresowanym. W skład komisji wchodzą księża Adam Teneta, Piet Cuijpers, Vinoy Thottkkara i pan Johan Moris. Łącznikiem generalatu jest sekretarz generalny ks. Raúl Gómez.

Franciscus Jordan

Dopóki

Bóg nie jest wszędzie wielbiony, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies