Kontakt           

       

Meeting in Australia

Nieprzerwanie, na całym świecie, Salwatorianie zbierają się aby rozpoznawać drogę służenia ludziom, poszukując wspólnie w twórczy sposób środków, które były by pomocne w drodze do zbawienia.

 W czasie od 28 listopada do 2 grudnia 2016, w domu wspólnoty Salwatorianów w Perth, w zachodniej części Australii, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Regionu Australijskiego: Ks. Karolem Kulczyckim, Ks. Bronisławem Pietrusewiczem, Ks. Krzysztofem Gasperowiczem, Ks. Adamem Babinskim, Ks. Stanisławem Bendkowskim oraz Ks. Grzegorzem Skulskim; z Polskiej prowincji: Ks. Piotrem Filasem i Ks. Mirosławem Stankiem; z Wikariatu Misji Wschodnio Azjatyckiej: Ks. Adamem Janusiem i Ks. Hubertem Kranzem; oraz przedstawicielem Generalatu: Ks. Agustinem Van Baelenem.

Pierwszy dzień wprowadzenia, został podzielony na dwie części. W pierwszej Abp Timothy Costelloe SDB wygłosił konferencję o ważności tworzenia i kultywowania kultury salwatoriańskiej, która ma przewyższać narodowe i lokalne bariery kulturalne. Po konferencji przewodniczył on Mszy otwarcia, w której wprowadził to spotkanie w sferę duchową. W drugiej części odbywającej się w godzinach popołudniowych, Anne Cullender (salwatorianka świecka) wygłosiła przemówienie na temat historii oraz obecnej sytuacji Salwatorianów Świeckich w tej części świata i ich głębokiego pragnienia rozwoju lokalnego, jak również na poziomie powiązań z Międzynarodową Wspólnotą Boskiego Zbawiciela.

Trzy kolejne dni miały podobne harmonogramy, w których rozważane były tematy salwatoriańskiego powołania, formacji i misji, a każdy dzień rozpoczynał się refleksjami wprowadzającymi przedstawionymi przez Ks. Huberta, Ks. Piotra i Ks. Agustína.

Ostatni dzień poświęcony był rewizji oraz zebraniu idei i pomysłów z poprzednich dni. Jest to wspaniałe oraz pełne nadziei jak wiele poziomów dobrej współpracy już istnieje. Jednakże wyniki tego spotkania zostaną wysłane do odpowiednich jednostek, w celu przeanalizowania, które etapy są możliwe i korzystne dla dalszego procesu współpracy, służącej zawsze dobru Towarzystwa!

Wdzięczni za doświadczenie dzielenia się, a przede wszystkim za to, że poszukiwaliśmy wspólnie jak bracia, czego Bóg od nas dziś oczekuje, uczestnicy powrócili do swoich wspólnot lokalnych, zanurzając się w działania apostolskie powierzone naszej posłudze w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela. Ad maiorem Dei gloriam!

20161201-68A6298
20161201-68A6297
20161201-68A6295
20161201-68A6293
20161201-68A6292
20161201-68A6288
20161201-68A6289
20161201-68A6287
20161201-68A6286
20161201-68A6283

Franciscus Jordan

Módl

się zawsze z najgłębszą pokorą i z największym zaufaniem. Niech cię nic od tego nie powstrzyma.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies