Kontakt           

       

Logo CH2018

 


 

Logo
 


 

Emblemat XIX Kapituły Generalnej

Emblemat XIX Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – zaprojektowany przez księdza Wiesława Stempaka SDS – wyraża pragnienie ożywienia naszego salwatoriańskiego zapału. W kontekście współczesnego społeczeństwa, które staje się coraz bardziej świadome potrzeby Boga, Papież Franciszek prosi nas o bycie Kościołem otwartych drzwi i wychodzącym do wszystkich narodów. Zainspirowani apostolskim żarem obecnym w życiu i w nauczaniu Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana chcemy znaleźć konkretne odpowiedzi na to oraz na inne wyzwania i potrzeby naszych czasów.

W ramach celebracji setnej rocznicy śmierci naszego czcigodnego Założyciela (1918-2018), pragniemy, aby Jego słowa „Idźcie (…) i zapalcie wszystkich![1] na nowo rozbrzmiały w głębi naszych serc. W ten sposób Kapituła Generalna może stać się prawdziwą okazją do tego, abyśmy, zainspirowani apostolskim duchem Założyciela, zostali ponownie posłani jako „wspólnota apostolska”, celem głoszenia jedynego, prawdziwego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, oraz Jego dobrą nowinę o zbawieniu.

Dłoń trzymająca lampę oliwną nawiązuje do salwatoriańskiego powołania apostolskiego mającego na celu rozpalania i podtrzymywania płomienia zbawienia w każdej części świata, tym samym czyniąc nas podobnych do lampy płonącej jasnym światłem.[2] To „bycie światłem zbawienia” ma swoje źródło w naszym doświadczeniu osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Bez tego bezpośredniego doświadczenia bycia uczniami odkupionymi przez Mistrza z Nazaretu misja ewangelizacji jest niemożliwa, ponieważ, jak wyjaśnia nasz Założyciel, jeśli brakuje oliwy autentycznej, głębokiej duchowości lampa zgaśnie.[3]

Żółty płomień wskazuje na źródło światła, Jezusa Zbawiciela, który oświeca nasze istnienie. On jest wzorcem, który inspiruje naszą apostolską działalność. Krzyż znajdujący się w centrum tego płomienia przypomina nam o tym, że nasza apostolska misja jest nie tylko zwykłym ludzkim zadaniem, ale że jest kierowana i wspomagana przez Ducha ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który nieustannie działa w historii ludzkości. Duch Chrystusa jest prawdziwym protagonistą naszej misji.

W tym właśnie Duchu, my, Salwatorianie, jak wskazuje dwanaście płomieni różnej wielkości, głosimy i świadczymy odwieczną miłość Jedynego, Prawdziwego Boga, który poprzez krzyż swojego umiłowanego Syna objął cały świat by zbawić każdego człowieka bez wyjątku. Dopełniamy tego dzieła w czynach i słowach, zarówno przez wielokulturowość naszej międzynarodowej wspólnoty, jak również przez uniwersalność sposobów i środków, których używamy do tego celu. Pomimo tego, że działamy w bardzo zróżnicowanych realiach, jesteśmy jednak zjednoczeni w tej samej misji jako wierni duchowi synowie Ojca Franciszka Jordana.

Ponadto, linie przecinające emblemat inspirują nas do myślenia o ścieżkach naszej salwatoriańskiej historii. W śladach pozostawionych przez poszczególne pokolenia dostrzegamy niezliczoną ilość świadectw o apostolskich sukcesach, sprzecznościach, a także krzyży. Kontynuacja tej tradycji świadectwa oraz apostolskiej służby spoczywa teraz w naszych dłoniach. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy wezwani do gorliwej ewangelizacji oraz odważnego kroczenia naprzód będąc rozpalonymi przez ogień Ducha Świętego i posłani, aby zapalać płomień wiary w innych.


[1] Franciszek Jordan, Dziennik Duchowy - II\21.

[2] Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, 1899/06/23.  

[3] Tamże.

 

Franciscus Jordan

Żadna

ofiara, żaden krzyż, żądne cierpienie, żadne opuszczenie, żaden smutek, żadna napaść, w ogóle nic niech nie będzie dla ciebie zbyt trudne dzięki łasce Bożej.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies