Kontakt           

       

Bernhard Lüthen urodził się w Paderborn, Niemcy 5 maja 1846 roku. Jego brat Charles został księdzem, co zainspirowało go do tego samego. Przyjął święcenia jako ksiądz diecezjalny 15 marca 1872 roku. Wkrótce założył pierwsze Stowarzyszenie Matek Katolickich w diecezji Paderborn. Dla wsparcia tego nowego dzieła rozpoczął wydawanie czasopismo Monika. Jego talent literacki został szybko zauważony i poproszono go o objęcie stanowiska redaktora Ambrosiusa, czasopisma dla księży związanych z edukacją i kierowaniem grup świeckich.
 
Wiosną 1881 roku spotkał się z Ojcem Franciszkiem Jordanem i zafascynował się jego ideą założenia nowego zgromadzenia zakonnego, które łączyłoby grupy księży i świeckich w szerzeniu, i obronie wiary katolickiej. Napisał broszurę o pracy Jordana i został redaktorem Der Missionar, jednego z czasopism nowego zgromadzenia. W domu Św. Brigidy w Rzymie w dniu 8 grudnia 1881, złożył prywatne śluby jako członek pierwszego stopnia Apostolskiego Towarzystwa Nauczania, później Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W 1883 roku z rąk Ojca Jordana otrzymał habit i przyjął imię zakonne Bonawentura.
 
Ksiądz Bonawentura był pierwszym i najważniejszym wśród pierwszych współpracowników Ojca Jordana. Jako pisarz i redaktor był właściwą osobą do promowania programu nowego zgromadzenia jak i samego zgromadzenia. Początkowo wiele podróżował po krajach niemieckojęzycznych poszukując świeckich współpracowników, dobrodziejów i abonentów czasopism wydawanych przez Zgromadzenie.
 
Z czasem stało się jasne, że najważniejszym zadaniem była formacja i edukacja młodych kandydatów do kapłaństwa, których bardzo wielu przybywało do Rzymu, by wstąpić do zgromadzenia. W roku 1884 Lüthen powrócił z Niemiec do Rzymu i kontynuując pracę redaktora został prefektem kandydatów i magistrem nowicjatu. Stopniowo jak Zgromadzenie rozwijało się, a on sam był coraz bardziej potrzebny jako zaufany przedstawiciel Założyciela, mógł przekazywać swoje zadania innym.
 
Napisał wiele listów i instrukcji w imieniu Ojca Jordana, który polegał na jego osądzie. Aż do swojej śmierci 10 grudnia 1911 roku był najbliższym współpracownikiem i doradcą Jordana. Ksiądz Bonawentura Lüthen był uznawany przez wszystkich współbraci za mądrego i świętego człowieka, choć jego osobista dyscyplina zakonna była ciężka, to pozostało po nim wrażenie "dobroci i życzliwości." Jako pierwszy uczeń i "pióro" Założyciela dał istotny wkład w administrację i rozwój młodego zgromadzenia oraz wypełnianie jego zadania, by Zbawiciel był szerzej znany i kochany. Jego proces beatyfikacyjny został rozpoczęty w 1943 roku.
 

************************************************

Franciscus Jordan

Wszystko

jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies