Historia

sds

Historia SDS

Aby zrozumieć historię naszego Towarzystwa należy ją widzieć
w kontekście historycznym, a zwłaszcza sytuacji w Niemczech,
w czasie, w którym żył nasz założyciel o. Franciszek Jordan.

Były dwa istotne czynniki, które wpłynęły na Kościół w XIX wieku w Niemczech: sekularyzacja i Kulturkampf. Na początku tegoż wieku za czasów Napoleona prawie wszystkie klasztory w Niemczech zostały zsekularyzowane. Klasztory zostały rozwiązane, a majątki przejęte przez państwo lub sprzedane. Sposób, w jaki Kościół sprawował swoją duszpasterską posługę został zakłócony, a wcześniej kwitnąca kultura zakonna została zniszczona.

Państwo Pruskie, które w XIX wieku wciąż rosło w siłę, rozpoczęło politykę konfliktu z Kościołem katolickim znanym jako Kulturkampf. Zostały wprowadzone przepisy, próbujące ograniczyć władzę i wpływy Kościoła. Z tego też powodu, wiele działalności praktycznej i duszpasterskiej Kościoła zostało coraz bardziej ograniczane przez państwo.

Na początku, nie było intencją Ojca Jordana założenie zgromadzenia zakonnego. Chciał on odwrócić skutki Kulturkampfu, a to oznaczało coś rzeczywiście radykalnego i zakrojonego na szeroką skalę, czyli dosłownie odnowienie całego Kościoła. To był jego cel, oddać Chrystusa z powrotem zwykłym ludziom. Ogarnął go niezwykły zapał misyjny. To była wszystko pochłaniająca pasja; miłość do Boga i do człowieka ogarnęła go całkowicie i chciał zabrać się do pracy natychmiast i czynić, wszystko, co przyszło mu na myśl, aby realizować swoje ambitne plany, tam i wtedy.

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Biada mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy