Kontakt           

Zgodnie ze swoim celem, postulat ma być okresem przygotowania do nowicjatu, w czasie którego Towarzystwo i postulant mają możliwość lepszego wzajemnego poznania się. W wyniku tego postulant i wspólnota rozpoczynają proces wzajemnego rozeznawania, czy Zbawiciel powołuje postulanta do salwatoriańskiego życia apostolskiego. Aby pomóc postulantowi i wspólnocie w tym rozeznawaniu, postulant otrzymuje podstawowe wiadomości dotyczące początków Towarzystwa, jego historii oraz życia apostolskiego.

Postulant otrzymuje także niezbędne wiadomości i uczestniczy w zajęciach mających mu pomóc w jego formacji ludzkiej, intelektualnej i chrześcijańskiej. Poza tym postulant rozpoczyna formalną formację salwatoriańską poprzez rozwijanie swojej zdolności życia wspólnotowego i doświadczenie posługi apostolskiej.

Franciscus Jordan

Wszystko

jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies