Kontakt           

Abyście mogli być dobrymi głosicielami Chrystusa,
na których można polegać, powinniście się teraz przygotować
przez pilne studium w czasie swojego przygotowania,
abyście mogli posiąść obszerną znajomość katolickiego nauczania
i abyście potrafili je głosić.

Ojciec Jordan (1/02/1901)

Jest to ostatni etap formacji podstawowej. Trwa on od pierwszej profesji do profesji wieczystej dla braci (juniorantów) lub do święceń - dla kandydatów do kapłaństwa (kleryków). Podstawowym celem tego okresu, w czasie trwania ślubów czasowych, jest kontynuacja pracy rozpoczętej w nowicjacie i stworzenie zakonnikowi możliwości rozwoju, pogłębienia i konsolidacji podstawowych postaw związanych z życiem zakonnym i salwatoriańskim.

Drugim podstawowym celem jest umożliwienie członkowi Towarzystwa formacji intelektualnej i praktycznej, która przygotuje go do przyszłego życia salwatoriańskiego w służbie Kościoła. Kleryk/juniorant powinien wykazywać i rozwijać swoją zdolność realizacji naszej drogi życia. Powinien otrzymać wprowadzenie do pracy apostolskiej oraz osiągnąć dojrzałość ludzką, chrześcijańską i salwatoriańską.

Zakonnik w okresie profesji czasowej powinien przebadać swoje życie i postępować w świetle modlitwy i osobistej refleksji, aby potrafił lepiej rozeznać między salwatoriańskim sposobem życia z jego wymaganiami, a innymi drogami życia. Aby pomóc klerykowi/juniorantowi w osiągnięciu dojrzałości, która jest konieczna do podjęcia właściwej decyzji, otrzyma on możliwość zapoznania się z innymi środowiskami, aby na podstawie własnej wiedzy mógł osądzić, co pozostawia i co wybiera. Ze względu na to, że każda sytuacja posiada wartość formacyjną, którą można wykorzystać, klerycy/junioranci wykorzystają czas wakacji nie tylko na zasłużony odpoczynek i spotkanie z rodziną, ale także na zdobycie doświadczeń o wartości formacyjnej, na przykład doświadczeń apostolskich i duszpasterskich, zgodnie z tradycją i możliwościami każdej prowincji/misji. Prawdziwie braterskie życie wspomaga osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej i przygotowuje do życia w bezżenności konsekrowanej i dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na braterskie spotkania i przyjaźń.

W tym okresie formacji podstawowej szczególnie potrzebna jest osobista integracja, ponieważ przejście do bardziej otwartego stylu życia i bardziej absorbującego studium oraz działalności apostolskiej niesie ryzyko utraty orientacji. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby kleryk/juniorant bez przerwy uczył się pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem, Boskim Zbawicielem, zgodnie z naszym charyzmatem. Osiągnie on integrację wsłuchiwania się i kontemplowania Słowa Bożego poprzez odnoszenie wszystkiego do Jezusa Chrystusa, jako centrum swojego życia. Wymagać to będzie, aby pozostał wierny zwyczajowi codziennej osobistej modlitwy, czytania Słowa, a także codziennego uczestnictwa w Eucharystii i modlitwie wspólnotowej oraz częstego przystępowania do Sakramentu Pokuty. Umocniony tymi środkami, kleryk/juniorant będzie potrafił spojrzeć na różne sytuacje w swoim życiu w świetle Słowa Bożego oraz odpowiedzieć na Boże wezwania w codziennym życiu.

Studium jest jednym z najważniejszych zajęć na tym etapie formacji. Studium nauk humanistycznych, nauk teologicznych i duszpasterstwa ma na celu:
   - zapewnić żywe rozumienie świata, człowieka oraz misterium Chrystusa i Kościoła;
   - umożliwić ocenianie sytuacji świata w świetle wiary;
   - pobudzić osobistą gotowość studentów do podjęcia działalności apostolskiej i umożliwić jej realizację.

Franciscus Jordan

O

Panie, pomóż mi, pokaż mi drogę! Bez Ciebie nic nie potrafię, od Ciebie spodziewam się wszystkiego. Tobie, Panie, zaufałem, nie doznam zawstydzenia się na wieki.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies