Kontakt           

Słowo “powołanie” znaczy zostać wezwanym. Bóg stworzył nas i każdego wzywa do bycia świętym, do stania się Jego przybranym dzieckiem, abyśmy byli sługami i kochali innych, a ostatecznie do tego, abyśmy kiedyś przebywali z Bogiem w niebie przez całą wieczność. To jest powszechne powołanie każdego człowieka, jednak każdy został stworzony i obdarzony wieloma darami i talentami, które można we wspaniały sposób zrealizować w kontekście swojego konkretnego sposobu życia. Z punktu widzenia powołania, którym obdarza nas Bóg, istnieją następujące stany życia: życie w kapłaństwie i stanie zakonnym, życie w małżeństwie i życie samotne.

 

Rozeznanie

Rozeznanie jest procesem aktywnego poszukiwania rozpoznania woli Bożej w naszym życiu. Jeśli chcemy się czegoś od kogoś dowiedzieć, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim zadać tej osobie pytanie i posłuchać odpowiedzi. To samo dotyczy kontaktu z Bogiem. Najpierw trzeba Go zapytać, a następnie wysłuchać Jego odpowiedzi.

Nazywamy to komunikacją między Bogiem a człowiekiem – jest to modlitwa. Zwykle trudniejszą rzeczą jest usłyszenie odpowiedzi, bo zazwyczaj nie słyszymy żadnego mówiącego do nas głosu. Zatem musimy być otwarci i przygotowani na to, że przemówi On do nas w inny sposób: przez innych ludzi, przez wydarzenia, czy przez refleksję w głębi serca. Bóg często do nas mówi, jednak my nie zawsze słuchamy.

Najważniejszą rzeczą w rozeznawaniu jest aktywne i zdyscyplinowane życie modlitwy. Inne zalecane kroki obejmują poszukanie sobie kierownika duchowego, czytanie informacji na temat różnych dróg powołania, rozmawianie z osobami, które są szczęśliwe i aktywne w realizowaniu swojego życiowego powołania, odwiedzanie seminariów i wspólnot zakonnych i zaangażowanie w służbę na rzecz innych.

Modlitwa jest ważna w realizacji każdego powołania, nie tylko w kapłaństwie czy życiu zakonnym. Osoby realizujące każde z życiowych powołań są wezwanie do komunikowanie się z Bogiem, do mówienia do Niego, do słuchania Go – do modlitwy. Kiedy modlitwa nie jest sprawą kluczową w realizacji któregokolwiek życiowego powołania, można porównać to z sytuacją dziecka, które nie rozmawiałoby z rodzicami kiedy z niemowlęcia staje się powoli dorosłym. Tak być nie może.

Modlitwa to komunikowanie się z Bogiem, a nie tylko mówienie do Niego. Komunikacja obejmuje mówienie i – co ważniejsze – słuchanie. Modlitwa jest zatem niezwykle ważna w każdym powołaniu. Możliwe nawet, że jest najważniejszym elementem powołania.

 

Nie lękaj się

Niezależnie od rodzaju drogi życia, do której wzywa Cię Bóg, ważne jest, aby nie bać się pójść za Jego wezwaniem i zaufać Mu, że On będzie z Tobą na tej szczególnej drodze Twojego życia. Niektórzy ludzie potrzebują wiele czasu na rozeznanie, ale im więcej czasu na to się poświęca, tym trudniej podjąć decyzję. Zatem rozpoznanie powołania i podjęcie życiowej decyzji oparte jest na silnym zawierzeniu i zaufaniu Bogu.

Jeśli Bóg powołuje Cię do życia kapłańskiego i zakonnego, a charyzmat naszego Założyciela, O. Franciszka Jordana, jest bliski Twojemu sercu, zapraszamy do wstąpienia do nas i zostania księdzem lub bratem salwatorianinem. Kobiety mają możliwość realizacji swojego powołania zakonnego w zgromadzeniu Sióstr Salwatorianek. Pełniąc tę posługę, służymy ludziom i głosimy Jezusa jako jedynego Zbawiciela świata.

Jeśli Bóg powołuje Cię do życia w małżeństwie lub do życia samotnego, a pragniesz nadal aktywnie uczestniczyć w misji apostolskiej Towarzystwa, zapraszamy do realizacji tego celu w charakterze salwatorianina świeckiego. W ten sposób możesz pomóc nam czynić Jezusa Chrystusa znanym i miłowanym jako Zbawiciela świata.

Niezależnie od tego, jaką drogą życia pójdziesz, prosimy, pamiętaj o nas w modlitwie, pamiętaj o naszej pracy apostolskiej i misji. Módl się za naszych księży, braci, siostry i salwatorianów świeckich, abyśmy mogli z pełnym zaangażowaniem wypełnić nasze powołanie. Prosimy, módl się o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, a szczególnie do życia salwatoriańskiego.

Franciscus Jordan

Żadna

ofiara, żaden krzyż, żądne cierpienie, żadne opuszczenie, żaden smutek, żadna napaść, w ogóle nic niech nie będzie dla ciebie zbyt trudne dzięki łasce Bożej.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies