List pastoralny do salwatorianów - 2016

Ks. Milton Zonta, przełożony generalny, przygotował nowy list pasterski do wszystkich członków Towarzystwa, zatytułowany Owoce i pytania XIV Synodu Generalnego. List datowany na dzień 8 grudnia 2016 roku został przygotowany w siedmiu językach.