Wiadomości w języku polskim

Apostolat realizowany na Filipinach: Dziesięciolecie Alsa Buhay

Apostolat realizowany na Filipinach: Dziesięciolecie Alsa Buhay

Inicjatywa Alsa Buhay („w górę życie”) realizowana jest od roku 2008 jako rezultat przyjęcia bożonarodzeniowego dla dzieci ze slumsów, które wraz kilkoma ochotnikami zorganizowali w roku 2007 br. James Rieden i ks. Artur Chrzanowski. Wydarzenie to skutkowało założeniem w roku 2009 organizacji non-profit Puso sa Puso Edukasyon, Inc (nazwa ta oznacza: Edukacja „od serca do serca”).

Dostrzegając potrzeby i ubóstwo miejscowej młodzieży, która najczęściej nie ma możliwości uczęszczania do normalnych szkół, ponieważ musi wnosić wkład do rodzinnego budżetu i podejmować pracę zarobkową, osoby te postanowiły wykroczyć poza działania doraźne i podjąć inicjatywę o charakterze stałym: stworzyć tej młodzieży szansę uzyskania wykształcenia jako paszportu do lepszej przyszłości. Inspirując się rządowym programem alternatywnych systemów nauczania (ALS), zaczęto realizować program edukacyjny skierowany do dzieci, a także do osób w każdym wieku, które zmuszone były przerwać edukację szkolną. W przeciwieństwie jednak do inicjatywy rządowej program ten jest bezpłatny i oferuje edukację lepszej jakości. W ciągu niecałego roku jego uczestnicy otrzymują przygotowanie do egzaminu państwowego, po zdaniu którego uzyskują prawo do rozpoczęcia nauki w szkole średniej lub na uniwersytecie. Po śmierci brata Jamesa w roku 2010 ksiądz Artur rozszerzył działanie programu, włączając doń osoby, które zmuszone były przerwać naukę w szkole oraz osoby dorosłe będące analfabetami i mieszkające w cieszących się złą sławą slumsach stolicy Filipin: Parola and Payatas – jedna z tych dzielnic położona jest na olbrzymim wysypisku śmieci.

W marcu 2017 roku filipińskie ministerstwo oświaty oficjalnie uznało, że inicjatywa Puso sa Puso stosuje najlepsze praktyki i że wśród organizacji pozarządowych działających na polu ALS to ona właśnie zapewnia najwyższy poziom wykształcenia. Była to wiadomość podnosząca na duchu, świadcząca o tym, że zaangażowanie salwatorianów i zorganizowanego przez nich zespołu zostało docenione i że ich praca przynosi sukcesy. Praca ta jest nadal kontynuowana mimo niekończących się trudności.

Program podstawowy i programy dodatkowe

W alternatywnym programie kształcenia, podstawowym dla całej działalności, uczestniczyło jak dotąd 2 100 osób. Wokół programu tego przez lata powstało jednak również wiele innych. Pierwotne bożonarodzeniowe przyjęcie dla dzieci ze slumsów stało się oficjalnie uznanym dorocznym wydarzeniem, a program ALS wzbogacono o zajęcia takie, jak: sprawności przydatne w życiu dla młodzieży i jej rodziców, edukacja w okresie wczesnego dzieciństwa, podstawowa nauka pisania i czytania dla młodzieży dorosłej, wizyty domowe i pomoc psychologiczna dla rodzin dzieci, edukacja duchowa, rzecznictwo na rzecz rodziny i jej wsparcie, kursy zawodowe i nauka zdobywania środków do życia, sesje dotyczące praw człowieka, ochrona zdrowia i opieka medyczna oraz programy dla młodych matek. Ogółem z działalności prowadzonej w ramach programu Puso sa Puso oraz z organizowanych wokół niego inicjatyw skorzystało jak dotąd 7 500 osób.

Trwa intensywna współpraca z siostrami salwatoriankami, dzięki którym w działalność tę włączyła się utalentowana menedżerka projektów, siostra Frances Mangabat SDS. Pracujący z wielkim zaangażowaniem zespół instruktorów oraz pracowników socjalnych otrzymuje wsparcie ze strony naszych nowicjuszy i kleryków, jak również młodych ochotników z różnych krajów, którzy przybywają na rok, aby pomagać w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Cztery lata temu do zespołu koordynującego dołączyła również inna siostra, franciszkanka Mila. Cały zespół ma jeden cel, którym jest ulżenie doli lokalnej ludności żyjącej w bardzo trudnych warunkach, a w szczególności pomoc tym dzieciom ze slumsów Parola i Payatas, które zmuszone były przerwać naukę w szkole.

Programy pomocy w nagłych wypadkach

W slumsie Parola w Manili, na terenie funkcjonowania naszego programu, dwukrotnie wybuchł katastrofalny pożar. Było to w marcu 2015 roku i w lutym roku 2017. Przyczyny tego rodzaju katastrof nigdy nie są całkowicie jasne: może to być wypadek, ponieważ domy budowane są ze słabych i łatwopalnych materiałów, do ogrzewania budynków wykorzystywane są piece, a do oświetlenia bardzo często służy światło świec. Pożary mogły też jednak być skutkiem działania celowego. W ich rezultacie tysiące mieszkańców straciły swoje domy i własność. Wśród osób dotkniętych tymi zdarzeniami byli również beneficjenci programów prowadzonych przez salwatorianów.

Natychmiast reagowały miejscowe wspólnoty salwatoriańskie, które włączały się w akcje zbiórki i rozprowadzania dóbr pierwszej potrzeby, jak żywność, odzież, artykuły toaletowe, lekarstwa i pościel, zorganizowane przez personel Puso sa Puso. Doraźna pomoc finansowa zapewniona została między innymi dzięki biuru SOFIA i niemieckiej prokurze misyjnej.

Praca biura SOFIA

Od roku 2009 w poszukiwanie środków na wsparcie programu angażuje się nasze biuro rozwoju międzynarodowego SOFIA. Przez lata w działalność tą włączyły się też liczne organizacje z Niemiec (DKMR, diecezja augsburska, Missio Munich i PMKSternsinger), Holandii (Cordaid, PLA), Stanów Zjednoczonych (ofiarodawcy prywatni i członkowie Rodziny Salwatoriańskiej), Belgii (Sawatoriańska Akcja Pomocowa) oraz Irlandii (Misean Cara). Darowiznę złożyła księżna Liechtensteinu. W zbieranie funduszy włączyła się też szwajcarska gałąź biura SOFIA, poprzez którą akcję wspomogło wielu indywidualnych darczyńców. W sumie zebrano 503 000 euro. Suma ta nie uwzględnia funduszy zgromadzonych w ramach zbiórki lokalnej, która wystarcza na uzyskanie sumy potrzebnej do zorganizowania dorocznego przyjęcia bożonarodzeniowego dla około tysiąca dzieci mieszkających w slumsach. Poza wsparciem pieniężnym biuro SOFIA znalazło też sposoby wzmacniania kompetencji i profesjonalizmu osób zaangażowanych w działania pomocowe. Konkretną inicjatywą na tym polu było wprowadzenie profesjonalnej ewaluacji ewnętrznej rezultatów pracy i działań Puso sa Puso. Analiza ta, przeprowadzona w roku 2016, pozwoliła wskazać na mocne i słabe strony tej organizacji, a także sformułować zestaw zaleceń, których zastosowanie pozwoli na coraz lepszą realizację naszych celów i na ulepszenie programów najbardziej potrzebnych i przynoszących już pozytywne rezultaty.

1024PICT0202
1024P1120454
1024IMG8472
1024IMG0635
1024DSC09403
1024DSC09402
1024DSC03696
1024DSC0042
1024DSC0007-crop
1024DSC0003
10244
600Thank-you-sponsors-2018
10242

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki Bóg nie jest wszędzie wielbiony, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy