Wiadomości w języku polskim

Ks. Karol Kulczycki SDS biskupem

Ks. Karol Kulczycki SDS biskupem

Miło nam poinformować, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Karola Kulczyckiego SDS biskupem Port Pirie w Australii.

Ks. Karol Kulczycki urodził się 19 października 1966 w Górze w archidiecezji wrocławskiej. W 1987 roku wstąpił do nowicjatu salwatorianów i złożył profesję zakonną w dniu 8 września 1988 r. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, w dniu 28 maja 1994 roku w Trzebini otrzymał święcenia kapłańskie.

Po święceniach kapłańskich, ks. Karol został pracownikiem a później dyrektorem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań Polskiej Prowincji. W 1997 roku rozpoczął pracę w Regionie Australijskim Polskiej Prowincji, posługując w różnych parafiach powierzonych opiece duszpasterskiej naszego zgromadzenia zakonnego, a także jako kapelan szkolny. W 2009 roku został wybrany na urząd przełożonego Regionu Australijskiego. W 2018 roku został wybrany wikariuszem prowincjalnym Polskiej Prowincji i powrócił do Polski, gdzie posługiwał także jako kierownik duchowy Salwatorianów Świeckich. Był również członkiem Międzynarodowego Zespołu Powołaniowego SDS i Zespołu ds. Komunikacji. 

Szczerze gratulujemy ks. Karolowi, jego rodzinie i współbraciom Polskiej Prowincji. Życzymy wszystkiego co najlepsze i Bożego błogosławieństwa w tej ważnej służbie dla Kościoła.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Biada mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy