Wiadomości w języku polskim

Pierwsza rocznica Generalatu

Mija rok od rozpoczęcia urzędowania przez nowy generalat Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Jak należało się spodziewać, był to rok wzlotów i upadków. Jednak był to również rok wielu łask i błogosławieństw, za które jesteśmy wdzięczni.

Inauguracja nowej strony internetowej

Wieczorem 12 stycznia 2014 r., ok. 19:30, ks. Milton Zonta, przełożony generalny, uruchomił odnowioną stronę internetową Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (www.sds.org). Dziękujemy ks. Karolowi Kulczyckiemu, ks. Krzysztofowi Kowalczykowi i ks. Adamowi Tenecie za ich pracę nad nową stroną. Zapraszamy i życzymy miłego oglądania!

 

Spotkanie zespołu postulacyjnego

Nowo ustanowiony zespół postulacyjny spotkał się po raz pierwszy w domu macierzystym, w dniach 5-6 czerwca, pod kierunkiem ks. Adama Tenety, postulatora w procesie ks. Pankracego Pfeiffera. Wśród tematów znalazła się promocja czci naszego świętego Założyciela Ojca Franciszka Jordana jak również szczegółowe wymagania dotyczące domniemanych cudów i otrzymanych łask.

Europejskie spotkanie salwatorianów świeckich

Salwatorianie świeccy spotkali się w Wiedniu w dniach 13-16 czerwca, na obchodach 25. rocznicy swej obecności i posłannictwa w Europie i Austrii oraz w celu dokonania refleksji nad przyszłością swojego ruchu w Europie. Omówili między innymi takie sprawy jak: szanse i wyzwania powołania osoby świeckiej, język ewangelizacji w dzisiejszym świecie oraz wykorzystanie współczesnych środków przekazu. Byli obecni goście z Austrii, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier i Hiszpańii oraz siostry salwatorianki i księża salwatorianie z Austrii. Uczestniczył również ks. Thomas Malal, łącznik z rodziną salwatoriańską, z ramienia generalatu.

Spotkanie prowincjałów Europy

Przełożeni europejskich prowincji zgromadzili się na swoim dorocznym spotkaniu w dniach 17-22 czerwca. Gościła ich w Wealdstone proprowincja brytyjska. Generalat reprezentowali księża: Krzysztof Kowalczyk i Agustín Van Baelen. Poza czasem przeznaczonym na budowanie relacji, superiorzy dzielili się myślami na temat najbliższego spotkania kontynentalnego zaplanowanego na rok 2014.

Kapituła Tanzanijskiej Proprowincji Misyjnej

W dniach 25-27 czerwca w Domu Prokury Kurasini w Dar es Salaam odbyła się nadzwyczajna kapituła Tanzanijskiej Proprowincji Misyjnej, mająca na celu dokonanie analizy i wprowadzenie w życie decyzji podjętych na ostatniej kapitule generalnej. W braterskiej atmosferze przebiegały dyskusje w małych grupach i na plenum oraz podejmowane były odpowiednie decyzje na poziomie tej jednostki salwatoriańskiej. Wprowadzono także pewne dostosowania w statutach. Generalat reprezentowali: ks. Thomas Malal, łącznik dla Tanzanii oraz ks. Agustín Van Baelen, sekretarz ds. misji.

Kapituła Prowincji USA

W dniach 17-21 czerwca, w Szkole Teologicznej Najświętszego Serca, w rejonie Milwaukee, w USA, odbyła się kapituła implementacyjna prowincji USA w połączeniu z Krajowym Zgromadzeniem Rodziny Salwatoriańskiej. Ks. Milton Zonta, przełożony generalny, przemówił do delegatów kapitulnych. Wśród uczestników zgromadzenia, w którym wzięło udział 100 salwatorianów, znaleźli się również: s. Marion Etzel i s. Martha Gloria Mesa z generalatu sióstr oraz ks. Raúl Gómez, łącznik dla USA z naszego generalatu i ks. Maciej Woś, superior regionu kanadyjskiego prowincji polskiej.

Zgromadzenie generalne USG

Ks. Milton Zonta wziął udział w generalnym zgromadzeniu Związku Przełożonych Generalnych, które odbyło się w Rzymie w dniach 22-24 maja. Zgromadzenie dotyczyło tematu Liderzy w życiu zakonnym 50 lat po Soborze Watykańskim II. Każdy dzień poświęcony był konkretnej kwestii („kontekst”, „zaangażowanie władz”, „sposoby przewodzenia”), którą eksperci podejmowali w wykładach, podczas dyskusji i warsztatów. Zgromadzenie poprowadził nowy przewodniczący USG ks. Adolfo Nicolás SJ. Następne zgromadzenie odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2013 r.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Biada mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy