Requiescant in Pace

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; ktokolwiek żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Jan 11:25

 

Pamiętajmy o naszym zmarłym współbracie w wdzięczności i modlitwie.

Nasz Boski Zbawiciel powołał do życia wiecznego


 

RIP: 30/10/2022 - Szczecin

Ks. Jan Matuzik urodził się 28 października 1934 roku w Jeziorzanach koło Krakowa. Jego dzieciństwo i młodość, były znacząco naznaczone traumą okupacji niemieckiej, a potem rosyjskiej. Religijna atmosfera domu rodzinnego oraz ziarno zasiane podczas spotkań z salwatorianami stały się inspiracją do wyboru szkoły, kiedy to w czerwcu 1949 roku ukończył 7 klasę szkoły podstawowej w Rącznej i skierował swoje kroki do Gimnazjum Salwatoriańskiego w Krakowie-Zakrzówku. Po jego przeniesieniu do Mikołowa w 1950 roku, przeniósł się również do Salwatoriańskiego Niższego Seminarium Duchownego na Górnym Śląsku. Tam miał możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej i zobaczenia z bliska wspólnoty salwatoriańskiej. 14 sierpnia 1952 roku rozpoczął nowicjat w Bagnie, który ukończył dokładnie rok później, składając pierwsze śluby zakonne 15 sierpnia 1953 roku. Następnie został wysłany do Trzebini, gdzie odbywały się zajęcia z filozfii. Od 1954 do 1959 roku przebywał w Bagnie, gdzie studiował filozofię i teologię. 21 grudnia 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie. Kolejne zadania dotyczyły pracy w parafii i rekolekcji dla misji ludowych. Po uzyskaniu tytułu magistra katechetyki, coraz bardziej rozwijał swoje umiejętności i stał się ekspertem w tej dziedzinie apostolskiej w Polsce. Po nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia ks. Jan został 29 października przewieziony przez służby medyczne do szpitala w Szczecinie. Mimo prób udzielenia pomocy medycznej, zmarł w nocy 30 października 2022 r. Zakończył swoją ziemską pielgrzymkę w wieku 88 lat. Był od 69 lat salwatorianinem.

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Biada mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy