Requiescant in Pace

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; ktokolwiek żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Jan 11:25

 

Pamiętajmy o naszym zmarłym współbracie w wdzięczności i modlitwie.

Nasz Boski Zbawiciel powołał do życia wiecznego


 

RIP: 12/04/2023 - Milwaukee

Ks. Andre Papineau urodził się 6 października 1937 r. w Escanaba, Michigan, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Po pierwszych etapach formacji wstąpił do nowicjatu Towarzystwa w Colfax, Iowa, gdzie 8 września 1958 r. złożył pierwsze śluby. Studia wyższe ukończył w Divine Saviour Seminary w Lanham, Maryland, oraz na Catholic University w Waszyngtonie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1965 roku. Podczas swojego życia apostolskiego ks. Andre pracował jako nauczyciel w kilku szkołach średnich i wyższych. Prowadził również rekolekcje i warsztaty, zwłaszcza dla tych, którzy doświadczali zmian w życiu, oferując wskazówki dla ludzi przechodzących przez ból separacji i rozwodu. Ks. Andre był dobrym kaznodzieją i uczył seminarzystów głoszenia Ewangelii w sposób, który naprawdę dotrze do ludzi i pomoże im w pełni zrozumieć jej przesłanie. Napisał wiele książek na temat kazań, historii i kwestii życiowych. W 2013 roku ks. Andre przeszedł na emeryturę, a dwa lata później przeniósł się do wioski Alexian, gdzie mieszka wielu emerytowanych współbraci. W 2019 roku podjęto decyzję o przeniesieniu go do ośrodka Silverado North Shore Memory Care, niedaleko Alexian Village, gdzie jego ogólny stan zdrowia stopniowo się pogarszał. Zmarł spokojnie w hospicjum, trzy dni po Wielkanocy 12 kwietnia 2023 roku. Miał 85 lat i był salwatorianinem od 64 lat.

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie kocha Boga ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy