Requiescant in Pace

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; ktokolwiek żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Jan 11:25

 

Pamiętajmy o naszym zmarłym współbracie w wdzięczności i modlitwie.

Nasz Boski Zbawiciel powołał do życia wiecznego


 

RIP: 13/04/2023 - Vienna

Ks. Elmar (Josef) Kahofer urodził się 4 kwietnia 1937 r. w górskim gospodarstwie na Kreuzberg, w parafii Klamm am Semmering w Austrii. Przez ks. Reinholda Eitlera SDS, z którym należał do ministrantów w Klamm, wstąpił do gimnazjum salwatoriańskiego w Lochau i w 1957 r. odbył nowicjat, który zakończył składając pierwsze śluby w święto Mater Salvatoris, 11 października 1958 r. Po ukończeniu formacji filozoficznej i teologicznej w Passau, 29 czerwca 1964 r. w katedrze tego historycznego miasta otrzymał święcenia kapłańskie. Jego pierwszą placówką był Hamberg. Podczas swojej posługi kapłańskiej w parafii apostolskiej Wiedeń 10 poświęcił się szczególnie młodzieży. W 1970 roku rozpoczął budowę parafii Salvator w Grazu. We wrześniu 1987 roku został mianowany proboszczem w Kaisermühlen, gdzie jego szczególną troską były osoby starsze. Założył Stowarzyszenie Hospicjum Opiekuńcze w Kaisermühlen, którego celem jest jak najdłuższa opieka nad osobami starszymi wymagającymi opieki w domu. Powoli stan zdrowia ks. Elmara pogarszał się. Oprócz tego, że z każdym rokiem coraz bardziej zawodziły go nogi, to jeszcze wyraźne trudności z mową groziły mu wykluczeniem z życia społecznego. Cierpliwie przyjmował fakt, że osoby z jego otoczenia mimo wszystko go rozumiały i pełniły rolę tłumaczy. Coraz częściej potrafił też wyrażać się niewerbalnie. Do końca jego umysł był jasny. Ks. Elmar zmarł 13 kwietnia 2023 r. w Wiedniu. Miał 86 lat i od 64 lat był profesem Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

O Panie, pomóż mi, pokaż mi drogę! Bez Ciebie nic nie potrafię, od Ciebie spodziewam się wszystkiego. Tobie, Panie, zaufałem, nie doznam zawstydzenia się na wieki.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy