Członkowie XX Kapituły Generalnej

Uczestnicy kapituły składają się z czterech grup:
1. Członkowie kapituły z urzędu
2. członkowie kapituły wybrani przez jednostki
3. Peritus
4. Personel