Wiadomości w języku polskim

Spotkanie Międzynarodowej Komisji Historycznej (12-14 maja 2015)

Nasza historia salwatoriańska jest historią świateł i cieni, która rozpatrywana w świetle wiary jak też rozumu, pomaga nam lepiej rozumieć to, co Bóg z nami czyni. Międzynarodowa Komisja Historyczna pomaga nam w gromadzeniu i publikowaniu materiałów w tym celu jak również w przekazywaniu naszej historii przyszłym pokoleniom. Członkowie Komisji zgromadzili się w Hamont w Belgii na ożywionym i owocnym spotkaniu pod przewodnictwem archiwisty generalnego ks. Michaela Overmanna. Członkowie postąpili w pracy nad DSS XXIV: Reminiscences on Fr. Jordan [Wspomnienia o O. Jordanie], nad studium poświęconemu historii domu macierzystego autorstwa ks. Węglarza oraz dwiema edycjami serii Salvatorians Worth Knowing [Salwatorianie, których warto znać] (jedna o ks. Inigo Königu i druga o ks. Pankracym Pfeifferze), które mają być wydane do końca tego roku lub w początkach przyszłego. Poza tym dokonali oni między innymi przeglądu trwającej pracy na temat ks. Bonaventury Lüthena, norm publikacji i strony internetowej archiwum generalnego. IHC planuje także zamieścić wreszcie niektóre transkrypty oryginalnych rękopisów niemieckich na stronie www.sds.org w sekcji resources (materiały źródłowe), aby udostępnić je badaczom i innym zainteresowanym. W skład komisji wchodzą księża Adam Teneta, Piet Cuijpers, Vinoy Thottkkara i pan Johan Moris. Łącznikiem generalatu jest sekretarz generalny ks. Raúl Gómez.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Módl się zawsze z najgłębszą pokorą i z największym zaufaniem. Niech cię nic od tego nie powstrzyma.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy