Wiadomości w języku polskim

Salwatoriańskie przedsięwzięcia w Kolumbii

Odwiedzili oni Fundación Misioneros por la Vida, założoną przez ks. Pablo Salazar Giraldo SDS około 40 lat temu w Medellín, a zwłaszcza zapoznali się z projektem Ser Vida - Jestem życiem, najważniejszym przedsięwzięciem tej fundacji, skupiającym się na edukacji na rzecz pokoju i formacji integralnej dzieci dorastających w przemocy w slumsach Medellín i w strefach La Unión Sucre i Valle. Jego celem jest budowanie trwałego pokoju w społeczności przez zapewnianie edukacji, praktyki i refleksji jak również bezpiecznej przystani dla dzieci w każdym wieku i ich rodziców i/albo opiekunów, aby mogli się cieszyć swoim wolnym czasem. Kluczowe działania angażujące sieć wolontariuszy to dawanie psychospołecznego wsparcia dzieciom i rodzicom/opiekunom i edukowanie ich w zakresie praw człowieka i wartości chrześcijańskich. W ten sposób dzieci i rodziny zyskują bardziej pozytywne podejście do życia pomimo przemocy, nietolerancji, niepewności, niesprawiedliwości, doświadczanych nadużyć i opuszczenia tak powszechnie obecnych w ich codziennym życiu. Daje im to odwagę do działania jako protagonistom zmian na rzecz bardziej inkluzywnej i tolerancyjnej Kolumbii.

Daniela i Stefano spotkali się także z Spółdzielnią kobiet, wspólnym przedsięwzięciem trzech gałęzi salwatoriańskich pod kierunkiem Dominique Bayet z gałęzi salwatorianów świeckich. Projekt ten, realizowany przez Fundación Opción Futuro, organizuje szkolenia i udostępnia możliwości do zakładania małych firm dla grup żyjących w złych warunkach i ubogich kobiet ze slumsów Medellín. Inicjatywa ta zapewnia szkolenia z umiejętności praktycznych, biznesu i handlu, i tego jak zakładać spółdzielnie kobiet-przedsiębiorców. Dotychczas ponad sześćdziesiąt kobiet nauczyło się tego jak produkować i sprzedawać rękodzieło. Ich towar już sprzedaje się dobrze, również wśród ofiarodawców we Włoszech. Fundación z pomocą SOFIA wystąpiła teraz o zapomogę na pomoc w tworzeniu dalszych grup i wsparcie 240 młodych matek z najuboższych barrios w Medellín.

Razem z księżmi Miltonem Zontą i Agustínem Van Baelenem ekipa z SOFIA podziwiała bardzo aktywny zespół świeckich animatorów w Cali. Pomagają oni ks. Guillermowi Meza Velásquezowi SDS w realizacji stanowiącego wyzwanie przedsięwzięcia w najuboższych przedmieściach. Projekt ten, noszący nazwę FUSEMPAZ (od: Fundación Sembradores de Paz – Siewcy Pokoju) jest programem opieki z holistycznym podejściem na rzecz ustrzeżenia przed używaniem narkotyków podatnych na krzywdę dzieci, dorastających i rodzin. Realizowane jest to przez edukację na temat spraw duchowych, prawa rodzinnego, kwestii społeczno-politycznych i psychospołecznych. Działania obejmują doradztwo, indywidualne sesje psychologiczno-pedagogiczne i warsztaty jak również wizyty domowe i formację w sporcie, kulturze, sztuce i umiejętnościach przydatnych w życiu. Przez takie podejście nieletni i rodziny doświadczone przemocą oraz narażone na ryzyko potencjalnej lub rzeczywistej narkomanii mogą wykorzystywać swoje praktyczne, poznawcze i twórcze umiejętności, aby stawać się odpowiedzialnymi, mającymi poczucie własnej godności osobami, zdolnymi zmierzyć się z takim ryzykiem. Również w Cali siostra salwatorianka Margarita Rozo podjęła się realizacji inicjatywy wspierającej samotne matki i młode kobiety oczekujące narodzin dziecka, oferując szkolenia obejmujące umiejętności zawodowe rękodzieła i fryzjerstwa, aby umożliwić im godne życie.

W Cartagena Daniela odwiedziła ciekawe salwatoriańskie przedsięwzięcia, takie jak ks. Edera Rafaela Arrieta Nuñeza SDS, który wspiera pozbawioną środków parafię oraz grupy świeckich SDS, pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi z ubogich dzielnic i osobami dotkniętymi rakiem.

Częścią misji SOFIA w Kolumbii było wsparcie miejscowych salwatorianów w rozwijaniu nowych projektów, na przykład w założeniu centrum szkolenia zawodowego dla ubogich w siedzibie SDS w La Vega na peryferiach Bogoty czy otwarciu biblioteki w parafii w Cartagena.

 

1024DSC0062
1024DSC0072
1024DSC0102crop
1024DSC0088
1024DSC0204crop
1024DSC0240
1024DSC0263
1024DSC0264
1024DSC0291
1024DSC0271
1024DSC0351crop

 

 

 

 

 

 

 

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki Królowa Nieba i Ziemi nie jest wszędzie wychwalana nie wolno Ci ani na chwilę spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy