Wiadomości w języku polskim

Kenia: Współpraca międzyzakonna w celu pokonania śmiercionośnej epidemii

Kenia: Współpraca międzyzakonna w celu pokonania śmiercionośnej epidemii

Program ten wyrasta z przekonania, że HIV/AIDS to element błędnego koła ubóstwa, braku wiedzy o przyczynach choroby i braku dostępu do usług medycznych na terenach rolniczych, które zamieszkiwane są między innymi przez ubogie mniejszości etniczne. Misją AJAM jest uzdolnienie i wzmocnienie jednostek oraz lokalnych wspólnot, tak aby mogły one lepiej radzić sobie z ogromnym wyzwaniem, jakie dla ich życia stanowi plaga HIV/AIDS, a w dłuższej perspektywie czasowej także zapobiegać tej chorobie i jej skutkom, a wreszcie ją przezwyciężyć. Jeśli chodzi o konkretne działania, AJAM konsekwentnie zapewnia szeroki wachlarz usług, które obejmują między innymi:

• zapobieganie HIV/AIDS dzięki dobrowolnym testom, eliminowaniu przechodzenia wirusa z matki na dziecko, oświatę dotyczącą ochrony zdrowia i promocję zdrowia;

• opieka zdrowotna nad matką i niemowlęciem, zapewnienie terapii antyretrowirusowych, opieka nad szczególnie słabymi dziećmi i ich rodzicami bądź opiekunami, domowa opieka nad osobami bezpośrednio bądź pośrednio dotkniętymi przez chorobę;

• wsparcie wychowawcze i psychologiczne dla sierot, których rodzice zmarli na AIDS, kształcenie zawodowe młodzieży, kształcenie z zakresu praw kobiet i praw człowieka oraz z zakresu odpowiedzialnych zachowań płciowych, promujące wartości ewangeliczne, jak również organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży i wsparcie dla grup chroniących kobiety, a także dla rozwoju przedsiębiorczości.

W swoich wysiłkach na rzecz walki przeciwko HIV/AIDS organizacja AJAM dotarła już do ponad

150 000 osób: dzieci, młodzieży i kobiet.

Dzięki pośrednictwu biura SOFIA Towarzystwo współpracuje z organizacją AJAM już od roku 2010. Rola biura SOFIA polega na niesieniu pomocy w zbieraniu funduszy i zdobywaniu grantów na jego ambitny program. Dzięki pracy Danieli Coppoli, odpowiedzialnej w biurze SOFIA za współpracę z tym właśnie partnerem, organizacja AJAM otrzymała w ciągu kilku ostatnich lat znaczne granty od międzynarodowych agencji charytatywnych, co umożliwiło jej kontynuację działalności, a nawet jej rozwój. Ponadto Daniela monitoruje działalność AJAM i pomaga tej organizacji wypracowywać ocenę jej pracy i plan strategiczny. Niemiecka kościelna organizacja MISSIO oddelegowała lekarza, aby ocenił on treść projektu, zarządzanie nim i jego realizację, a także jego skuteczność. Pozytywna opinia, którą projekt w ten sposób uzyskał, w znacznym stopniu przyczyniła się wzrostu możliwości pozyskania funduszy i potwierdziła pierwotne pozytywne odczucie biura SOFIA co do Apostołów Jezusa oraz ich projektu pomocy osobom cierpiącym na AIDS.

Nagła sytuacja kryzysowa: susza w roku 2017

Wiosną 2017 roku najpoważniejsza od dziesięcioleci susza w Afryce Wschodniej doprowadziła do zniszczenia upraw i do pomoru zwierząt gospodarczych w Kajiado, pozbawiając lokalną etniczną ludność Masajów środków utrzymania. We współpracy z AJAM SOFIA uzyskała od irlandzkiej agencji dobroczynnej Miseas Caea doraźny grant wysokości 15 000 € na pomoc żywnościową, którą rozdzielono między 1 200 ubogich gospodarstw (około 8 400 osób) w Emboliey, jednym z miejsc najbardziej dotkniętych klęską. Niestety susza nadal przynosi niszczycielskie skutki. Brak żywności i wskaźniki niedożywienia są alarmujące: około 150 000 ludzi potrzebuje pomocy żywnościowej, w tym około 75 000 dzieci cierpiących głód, narażonych na nieodwracalne konsekwencje niedożywienia. Sytuacja ta domaga się nieustannych połączonych wysiłków ze strony nas wszystkich, czy to salwatorianów, czy to wszelkich potencjalnych partnerów, którzy mogliby pomóc!

 

AJAM-from-CEI-Report-10
AJAM-from-CEI-Report-9
AJAM-from-CEI-Report-8
AJAM-from-CEI-Report-7
AJAM-from-CEI-Report-5
AJAM-from-CEI-Report-4
AJAM-from-CEI-Report-3
AJAM-from-CEI-Report-2
AJAM-from-CEI-Report-1
1024SILC-WOMEN-GROUPS-IN-THEIR-JOINT-MEETING-WITH-SOME-OF-VI102
1024P1170904
1024P1060235-hell
1024P1060194
1024P1060192
1024P1060179
1024EVA-WITH-AJAM-ECDE-CHILDREN-2

 

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Biada mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy