Wiadomości w języku polskim

Dalszy rozwój kompleksu szkolnego Wokovu –Lubumbashi, Demokratyczna Republika Konga

Dalszy rozwój kompleksu szkolnego Wokovu –Lubumbashi, Demokratyczna Republika Konga

Kompleks edukacyjny Wokovu

Wiceprowincja kongijska stworzyła salwatoriański kompleks szkolny w dzielnicy Bel Air w Lubumbashi, wykorzystując w tym celu rozległy teren wokół budynku, w którym mieści się nowicjat. Dzielnica Bel Air liczy ponad 60 000 mieszkańców, a ponad połowa z nich to dzieci poniżej 15 roku życia. Infrastruktura edukacyjna jest tu po prostu niewystarczająca, a tam gdzie funkcjonuje, często ma słabą jakość. W odpowiedzi na nieustanne prośby rodzin o inwestycje w sektor edukacyjny, salwatorianie najpierw założyli przedszkole. Było to w roku 2009. Trzy lata później powstała szkoła podstawowa, która w roku 2014 została dwukrotnie powiększona. Obecnie około 600 dzieci uczęszcza do przedszkola, a niemal 950 dzieci do szkoły podstawowej. W ciągu ubiegłego roku dzięki pomocy biura SOFIA Global ukończono pierwszą część budowy szkoły średniej technicznej – projektem tym zarządzało biuro SOFIA w Kongu. 6 września 2017 roku zainaugurowano rok szkolny, oddając do użytku kompleks Wokovu. Pierwszych 175 dzieci radośnie rozpoczęło swoją edukację w nowym budynku, w którym kształcić się będzie dziewięć klas.

Szkoła techniczna Wokovu

Dlaczego postawiono na średnią szkołę techniczną? Przed rozpoczęciem zbiórki funduszy dwóch niezależnie od siebie pracujących ekspertów przeprowadziło szacunek potrzeb związanych z budową szkoły średniej na tym terenie. Rezultaty okazały się jednoznaczne:

• zaznacza się pilna potrzeba większej liczby placówek kształcenia na poziomie średnim;

• widoczna jest rosnąca potrzeba skupienia się na kształceniu technicznym w odpowiedzi na rosnące technologiczne wyzwania i transformację społeczeństwa – ogólnie, problem dotyczy niedorozwoju kształcenia technicznego w całej Demokratycznej Republice Konga, w tym w prowincji Katanga;

• w odpowiedzi na oczekiwania rządu salwatorianie pragną zwiększyć nabór uczennic i kształcić uczniów oraz uczennice przede wszystkim w kierunku technicznym.

Na podstawie oceny aktualnych potrzeb społecznych w mieście Lubumbashi i w otaczającym je regionie zdecydowano się oferować specjalistyczne wykształcenie z zakresu informatyki, a także kształcić elektryków i elektroników. Zamierzone cele tego projektu obejmują:

• podniesienie poziomu umiejętności technicznych u młodzieży;

• ulepszenie infrastruktury i technologii;

• stworzenie możliwości pracy dla kobiet;

• konkretne oddziaływanie na społeczeństwo, prowadzące do bardziej sprawiedliwego podziału dochodu;

• generalny wkład w rozwój gospodarczy.

Ubiegłych 8 lat pokazało, że salwatoriańskie starania o ulepszenie kształcenia w dzielnicy Bel Air obrały bardzo dobry kierunek, czego dowodem jest dobry kierunek ewolucji edukacji przedszkolnej i podstawowej, którą wiceprowincja ta zapewnia. Dopełnienie cyklu kształcenia, tak aby obejmował on wszystkie poziomy, które dokonało się przez wzniesienie budynku szkoły średniej, jest zatem logiczną kontynuacją inicjatywy, którą podjęto w przeszłości.

Planowanie i wykonanie projektu

Zakończenie prac budowlanych i zapewnienie pełnej infrastruktury dla szkoły średniej przewidziane jest w okresie pięcioletnim i rozłożone zostało na trzy etapy. Pierwszy z nich, obejmujący budowę i wyposażenie jednego budynku z dziewięcioma salami lekcyjnymi, zakończono we wrześniu 2017 roku. Budowa została ukończona w przewidywanych ramach czasowych, a jej koszt zmieścił się w zaplanowanym budżecie. Kolejne dwa etapy obejmować będą budowę i umeblowanie

• jednego dodatkowego budynku z pięcioma salami lekcyjnymi;

• budynku dla administracji, mieszczącego również bibliotekę i salę komputerową;

• aulę, która będzie służyć całemu kompleksowi szkolnemu.

Aula ta wykorzystywana będzie przez wszystkie szkoły w edukacyjnym kompleksie Wokovu, a także w celach pozakształceniowych, do organizacji różnego rodzaju wydarzeń (społecznych, zakonnych i świeckich). Dzięki silnemu oddziaływaniu na wykształcenie tysięcy młodzieży i wykorzystywaniu auli w celu różnego rodzaju zgromadzeń wspólnota salwatoriańska w Bel Air zostanie wyraźnie dostrzeżona i zyskuje instrument, który pozwoli jej pozytywnie zmieniać całą leżącą wokół dzielnicę.

Historia dotychczasowej działalności w kraju

Od samego początku misji salwatoriańskiej w Kongu, która rozpoczęła się w roku 1954, członkowie naszego Towarzystwa angażowali się w działalność edukacyjną i w rozwijanie szkolnictwa. Każda stacja misyjna i każda wspólnota ma swoje, połączone z nią szkoły podstawowe i średnie, a przynajmniej misjonarze i księża pracujący w parafiach na danym obszarze zaangażowani są w zarządzanie szkołami i nadzór nad nimi. Misją salwatoriańskich szkół jest zapewnienie formacji młodzieży poprzez wysokiej jakości wykształcenie ułatwiające łatwą integrację w społeczeństwie. Dzięki takiej holistycznej podstawie mamy nadzieję upodmiotowić młode pokolenia Kongijczyków, by mogły one stać się siłą napędową transformacji społeczno-gospodarczej.

W mieście Lubumbashi i na otaczającym je terenie kompleks szkolny Wokovu nie jest inicjatywą izolowaną. W ostatnim okresie salwatorianie podejmują aktywną działalność, by pod ich kierownictwem powstała większa liczba szkół. Na przedmieściach Lubumbashi w budowie są również inne szkoły, które będą odpowiedzią na potrzebę większej liczby miejsc dla uczniów. W ostatnim okresie dzięki pomocy biura SOFIA w stworzeniu projektu i w zbiórce funduszy wiceprowincja kongijska ustanowiła bądź rozbudowała

• szkołę średnią Ojca Jordana w Kashamacie, obok istniejącej tam już szkoły podstawowej;

• szkołę średnią św. Krzysztofa w parafii św. Abrahama w Kilobelobe;

• szkołę podstawową Mkombozi w Golf Maïsha.

 

Zarząd szkół 

Każda szkoła salwatoriańska ma komitet zarządzający, który tworzą prefekci studiów, dyrektor finansowy, ekonom i przedstawiciel nauczycieli. Na poziomie wiceprowincji funkcjonuje Salwatoriańska Komisja ds. Szkół, która stanowi ważne ciało zarządzające. W oparciu o salwatoriańską wizję edukacji komisja ta zajmuje się różnymi tematami dotyczącymi szkół i proponuje rozwiązania, a także zapewnia ogólne kierownictwo dotyczące prowadzenia szkół. Członkami tej komisji są:

• Rada Wykonawcza (przełożony prowincji, przewodniczący Salwatoriańskiej Komisji ds. Szkół, ekonom prowincji, reprezentant biura SOFIA w Kongu z ramienia salwatorianów);

• prefekci wszystkich szkół zajmujący się programami nauczania;

• dyrektorzy szkół i główni nauczyciele;

• przedstawiciele nauczycieli;

• personel administracyjny.

Zrównoważony rozwój

Mimo zmiennej sytuacji społeczno-ekonomicznej, która panuje w Demokratycznej Republice Konga, oraz faktu, że rząd kongijski nie zapewnia wynagrodzenia nauczycielom ani innemu personelowi, szkoły Wokovu mogą zachować autonomię dzięki swojemu skutecznemu, skromnemu i niekomercyjnemu zarządzaniu. W rezultacie koszty bieżące i czesne w szkołach pozostają na niskim poziomie, a wynagrodzenie nauczycieli jest adekwatne i regularnie wypłacane, co zapewnia wysoką jakość usług. W celu pokrycia kosztów nadzwyczajnych stworzono fundusz szkolny dla wszystkich szkół prowadzonych przez salwatorianów w Demokratycznej Republice Konga. Jest to coś w rodzaju funduszu solidarnościowego, do którego wszystkie szkoły wpłacają corocznie niewielką sumę, a w przypadku potrzeby mogą prosić o udzielenie wsparcia.

Miło jest widzieć młodą jednostkę, które angażuje się w zapewnianie usług edukacyjnych dla młodego pokolenia, nie tylko budując przyszłość kraju, ale również realizując szczególny apostolat salwatoriańskiego posłannictwa, a mianowicie sprawianie, by ludzie poznawali Zbawiciela: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Aby móc poznawać, ludzie muszą być jednak kształceni i nauczani. Dlatego pragniemy głosić Pana wszystkimi sposobami i środkami, a jednym z nich jest formalna edukacja szkolna.

1024IMG4852
1024IMG4858
1024IMG4848
1024IMG4847
1024IMG4840
1024IMG4838
1024IMG4833
1024IMG4821
1024IMG4816
1024IMG4815

 

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Módl się zawsze z najgłębszą pokorą i z największym zaufaniem. Niech cię nic od tego nie powstrzyma.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy