Wiadomości w języku polskim

Zbawienie przez edukację: Wokovu w Lubumbashi (Kongo)

Bel-Air jest gęsto zaludnionym dystryktem Lubumbashi, drugim co do wielkości miastem R. D. Kongo. Spośród ponad sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców Bel-Air prawie jedną trzecią stanowią dzieci pomiędzy piątym, a czternastym rokiem życia. Nie mniej jednak w dystrykcie tym znajduje się tylko pięć szkół podstawowych, a wszystkie z nich nie mogą pomieścić tylu dzieci i mają niski poziom. Większość rodziców nie dysponuje wystarczającymi funduszami, które pozwoliłyby posłać dzieci komunikacją miejską do szkoły w sąsiednim dystrykcie, a jest za daleko i zbyt niebezpiecznie, żeby pokonywać ten dystans pieszo. W konsekwencji wiele dzieci nie otrzymuje w ogóle żadnej podstawowej edukacji, nie mówiąc o jakiejś bardziej zaawansowanej.
 
Wspierani przez SOFIA, które wniosło wkład w rozwój tej inicjatywy, zbieranie funduszy i realizację projektu, salwatorianie założyli najpierw przedszkole, które było gotowe w 2012 roku. Następnie zajęli się budową nowej szkoły podstawowej w tym samym kompleksie, który nazwali Wokovu, co w języku kiswahili oznacza Zbawienie. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie i napływ kandydatów do szkoły z całego Bel-Air, w latach 2013-2014 wybudowano osiem dodatkowych klas. W roku szkolnym 2014-2015 liczba uczniów wyniosła 715 osób (370 chłopców i 345 dziewczynek, co stanowi bardzo ważną liczbę, biorąc pod uwagę fakt, że o dziewczynkach się „zapomina”, kiedy rodzice muszą zdecydować o tym które ze swoich dzieci posłać do szkoły). We wrześniu br. otwarto VI klasę i dzisiaj zapisanych jest 925 dzieci. Stale wzrasta też liczba przedszkolaków (od 468 zapisanych w roku 2014-2015 do 540 w chwili obecnej).
 
Poza liczbami, mimo że dotychczas szkoła podstawowa działała przez trzy okresy, wywarła już ona zauważalny wpływ:
 
- W Lubumbashi dodatkowych 800 uczniów szkoli się na poziomie podstawowym, a od roku szkolnego 2016-2017, rocznie setka dzieci będzie mogła pójść do szkoły średniej. 

- Równe szanse dla chłopców i dziewczynek: 45% dzieci kończących szkołę podstawową w Wokovu będą stanowiły dziewczynki.

- Szkoła Wokovu może zapewnić dobrej jakości edukację dzięki odpowiedniej infrastrukturze, dobrze dobranym nauczycielom i dobremu zarządzaniu pod salwatoriańskim nadzorem.

- Rodzice są zadowoleni z tego, że ich dzieci po opuszczeniu przedszkola mogą kontynuować naukę oraz rozwijać umiejętności i wartości w Wokovu i że nie muszą już ich posyłać do źle funkcjonujących lub daleko położonych szkół podstawowych. Zapewnia im to także m.in. komfort psychiczny i dodatkowy czas, który mogą poświęcić edukacji swoich dzieci oraz pracy.

- Generalnie nowa szkoła podstawowa przyczynia się do społeczno-gospodarczego i ludzkiego rozwoju na tym obszarze. Umacnia spójność społeczną dzięki codziennej wymianie wśród dorosłych i dzieci oraz dzięki temu, że więcej dzieci uzyska wykształcenie podstawowe w dobrej szkole, gdzie zwraca się bardzo uwagę na rozwój i pielęgnowanie wartości obywatelskich i moralnych.

- Zachęta dla lokalnej solidarności i oddolnych inicjatyw na rzecz najuboższych z ubogich, takich jak zbieranie przez rodziców odzieży używanej dla najbardziej potrzebujących dzieci w Lubumbashi.
 
 
 
1024DSC0353
1024CIMG2798
1024IMG3866
1024IMG3802
1024P1120163
1024P1120215
 

 

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Módl się zawsze z najgłębszą pokorą i z największym zaufaniem. Niech cię nic od tego nie powstrzyma.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy