Wiadomości w języku polskim

Spotkanie Australia Filipiny

Spotkanie Australia Filipiny

 W czasie od 28 listopada do 2 grudnia 2016, w domu wspólnoty Salwatorianów w Perth, w zachodniej części Australii, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Regionu Australijskiego: Ks. Karolem Kulczyckim, Ks. Bronisławem Pietrusewiczem, Ks. Krzysztofem Gasperowiczem, Ks. Adamem Babinskim, Ks. Stanisławem Bendkowskim oraz Ks. Grzegorzem Skulskim; z Polskiej prowincji: Ks. Piotrem Filasem i Ks. Mirosławem Stankiem; z Wikariatu Misji Wschodnio Azjatyckiej: Ks. Adamem Janusiem i Ks. Hubertem Kranzem; oraz przedstawicielem Generalatu: Ks. Agustinem Van Baelenem.

Pierwszy dzień wprowadzenia, został podzielony na dwie części. W pierwszej Abp Timothy Costelloe SDB wygłosił konferencję o ważności tworzenia i kultywowania kultury salwatoriańskiej, która ma przewyższać narodowe i lokalne bariery kulturalne. Po konferencji przewodniczył on Mszy otwarcia, w której wprowadził to spotkanie w sferę duchową. W drugiej części odbywającej się w godzinach popołudniowych, Anne Cullender (salwatorianka świecka) wygłosiła przemówienie na temat historii oraz obecnej sytuacji Salwatorianów Świeckich w tej części świata i ich głębokiego pragnienia rozwoju lokalnego, jak również na poziomie powiązań z Międzynarodową Wspólnotą Boskiego Zbawiciela.

Trzy kolejne dni miały podobne harmonogramy, w których rozważane były tematy salwatoriańskiego powołania, formacji i misji, a każdy dzień rozpoczynał się refleksjami wprowadzającymi przedstawionymi przez Ks. Huberta, Ks. Piotra i Ks. Agustína.

Ostatni dzień poświęcony był rewizji oraz zebraniu idei i pomysłów z poprzednich dni. Jest to wspaniałe oraz pełne nadziei jak wiele poziomów dobrej współpracy już istnieje. Jednakże wyniki tego spotkania zostaną wysłane do odpowiednich jednostek, w celu przeanalizowania, które etapy są możliwe i korzystne dla dalszego procesu współpracy, służącej zawsze dobru Towarzystwa!

Wdzięczni za doświadczenie dzielenia się, a przede wszystkim za to, że poszukiwaliśmy wspólnie jak bracia, czego Bóg od nas dziś oczekuje, uczestnicy powrócili do swoich wspólnot lokalnych, zanurzając się w działania apostolskie powierzone naszej posłudze w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela. Ad maiorem Dei gloriam!

20161201-68A6298
20161201-68A6297
20161201-68A6295
20161201-68A6293
20161201-68A6292
20161201-68A6288
20161201-68A6289
20161201-68A6287
20161201-68A6286
20161201-68A6283

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Biada mi jeśli Ciebie, mój Panie, nie będę głosił ludziom!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy