Wiadomości w języku polskim

NOWY ZARZĄD POLSKIEJ PROWINCJI

4 lutego 2015 roku Polska Prowincja Salwatorianów wybrała nowy zarząd. Po głosowaniu członkowie nowego zarządu zgromadzili się w kaplicy na modlitwie – wówczas wykonano powyższe zdjęcie.

Od strony lewej do prawej: ks.Ambroży Skorupa, ks. Mirosław Stanek, ks. Józef Figiel, ks. Piotr Filas (przełożony prowincji), ks. Sławomir Noga, ks. Dariusz Partyka, ks. Piotr Łapiński.

 

Oddział położniczy w Namiungo (Tanzania)

      

Do szczęśliwego zakończenia zmierza ważny projekt realizowany przez Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. Tanzańska wiceprowincja salwatorianów wybudowała – dzięki pomocy międzynarodowych darczyńców – oddział położniczy w ambulatorium św. Józefa w Namiungo. Działalność nowego bloku medycznego została zainaugurowana w lipcu 2014 roku. Koordynator projektu afrykańskiego SOFII, pani Silvana Leone, oraz konsultant do spraw ochrony zdrowia, pan Matteo Giacomazzi, złożyli wizytę lokalnej społeczności w styczniu 2015 roku, aby pomóc jej we wdrożeniu nowych usług medycznych, które będą służyć matkom i dzieciom.

Odwiedziny u partnera w realizacji projektu AJAM – posługi Apostołów Jezusa w Kenii

W listopadzie ks. Agustίn, generalny sekretarz do spraw misji, odwiedził okręg Kajiado niedaleko Nairobi, gdzie Apostołowie Jezusa realizują ogromny projekt przeciwdziałania HIV/AIDS, wspierany od kilku lat przez biuro SOFIA. Ks. Agustίnowi towarzyszył koordynator projektu z ramienia biura SOFIA. Celami tej roboczej delegacji były orientacja w obecnej sytuacji projektu oraz nadzór jego realizacji i tworzenie sieci kontaktów do współpracy z instytucją współrealizującą oraz z ważnymi darczyńcami.

Muzyka sakralna w służbie salwatoriańskiego projektu w Caracas

 

Już drugi rok z rzędu SOFIA, Salwatoriańskie Biuro do spraw Pomocy Międzynarodowej, zostało wyróżnione podczas dorocznego koncertu, który odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki Sakralnej. Koncert miał miejsce w niedzielę, 26 października 2014, roku w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie. Na życzenie papieża Franciszka organizatorzy festiwalu uczynili jeden z koncertów okazją do zbierania funduszy na rzecz solidarności i celów charytatywnych. Podczas tego koncertu zaprezentowano projekt Niños Abandonados, którego celem jest zapewnienie schronienia i edukacji opuszczonym dzieciom z Catia barrio w Caracas w Wenezueli. Projekt ten jest częściowo finansowany dzięki staraniom biura SOFIA i realizowany przez naszych współbraci w Wenezueli. Jego Eminencja kard. James Harvey, archiprezbiter bazyliki, wypowiedział wiele dobrych słów na temat Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, o którym zamieszczono również informacje w książeczce z programem XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki Sakralnej.

 

Początek Salwatoriańskiego Roku Misyjnego 2015

Sobota 17 stycznia 2015 roku była 125. rocznicą wysłania pierwszych misjonarzy salwatoriańskich na placówkę pozaeuropejską. Czterech członków Towarzystwa Boskiego Zbawiciela zostało wówczas wysłanych przez naszego Założyciela, ks. Franciszka Jordana, do regionu Assam w Indiach. Chociaż nasiona wiary posiano tam z wielkim trudem, w efekcie przyniosły one wspaniały owoc. Chcąc uczcić to wydarzenie, ks. Milton Zonta SDS, Przełożony Generalny, ogłosił rok 2015 Salwatoriańskim Rokiem Misyjnym, który pozwoli nadać nową energię naszym wysiłkom wysyłania kolejnych misjonarzy, by wszyscy mogli poznać Zbawiciela. Aby uroczyście rozpocząć rok misyjny, członkowie trzech gałęzi Rodziny Salwatoriańskiej w Rzymie, nasi współpracownicy z biura SOFIA oraz z innych agend pomocniczych zgromadzili się w Domu Generalnym na radosnej i poruszającej celebracji. Zamieszczamy kilka zdjęć z tego dnia.

List Pasterski do Salwatorianów

Dając świadectwo dobroci i miłości Boga, naszego Zbawiciela to tytuł i temat listu pasterskiego ks. Miltona Zonty, przełożonego generalnego, do księży i braci salwatorianów na całym świecie. W swoim liście ks. Milton pisze o dobroci i miłości Boga oraz szczegółowo omawia wyzwania, wobec których stoją salwatorianie obecnie i te, z którymi będą musieli zmierzyć się w najbliższej przyszłości. Autor listu zaprasza członków Towarzystwa do refleksji nad problemami i koniecznymi zmianami, które będzie trzeba zaplanować i wdrożyć, podkreślając, że kierunek wytyczył już Papież Franciszek, który prosi nas, abyśmy „odważyli się podejmować decyzje w oparciu o Ewangelię, których podstawą jest odnowa i które przynoszą owoce radości”, tak abyśmy „potrafili obudzić świat.”

Więcej informacji dla Salwatorianów w sekcji Klauzura

 

133-sza Rocznica

Salwatorianie na całym świecie obchodzą 8 grudnia rocznicę założenia naszej Rodziny. Tutaj w Rzymie członkowie trzech gałęzi zebrali się najpierw w niedzielę wieczorem, 7 grudnia, na modlitwę i uroczysta kolację w Generalacie Sióstr Salwatorianek w Salvator Mundi. Następnego dnia zgromadzili się w Domu Generalnym Towarzystwa przy Via della Conciliazione na radosnej Eucharystii, aperitifie i obiedzie. Było to wspaniałe świętowanie i doświadczenie bycia duchowymi synami i córkami Czcigodnego Założyciela, O. Franciszka Jordana.

 

Zespół ds. Powołań

Vocation Team 2014

Członkowie międzynarodowego zespołu ds. powołań naszego Towarzystwa zebrali się na coroczne spotkanie w domu generalnym od 28 do 31 października 2014 r. W czasie tego tygodnia, podjęli różne działania, jak ocena nowej strony powołaniowej na naszej międzynarodowej stronie sds.org. Również pracowali nad projektem nowego podręcznika promotorów powołań, który będzie udostępniony dla promotorów powołań w różnych jednostkach Zgromadzenia po jego ukończeniu, zatwierdzeniu i przetłumaczeniu. Inne punkty agendy zawierały między innymi promocję powołań brackich, międzynarodowe warsztaty dla Salwatoriańskich promotorów powołań, Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie oraz międzynarodową książeczkę modlitw na Salwatoriański Miesiąc Powołaniowy. Zapraszamy do odwiedzenia powołaniowej sekcji naszej strony internetowej.

Międzynarodowy Zespół ds. Formacji (20-24 października 2014)

International Formation Team

Członkowie Międzynarodowego Zespołu ds. Formacji naszego Towarzystwa zebrali się w Domu Macierzystym w Rzymie na swoim dorocznym spotkaniu. Plan obrd obejmował przegląd celów, które udało się zrealizować od ostatniego spotkania i uaktualnienie planów na najbliższe lata. Zespół przygotowal także kilka zaleceń dla generalatu dotyczących formacji oraz uaktualnienia Ratio Institutionis Generalis - dokumentu zawierającego zasady formacji w naszym Towarzystwie.

Członkom zespołu towarzyszyła s. Dulcelene Ceccato SDS, która korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w kwestiach związanych z formacją i zarządzaniem, przewodniczyła obradom, wspomagając wytężoną pracę zespołu w czasie spotkania. Był to piękny przykład współpracy z siostrą salwatorianką.

Spotkanie Kontynentalne - Afryka

Kontynentalne Spotkanie Liderów Salwatoriańskich
AFRYKA (Dar es Salaam, Tanzania) - wrzesień/2014

(Więcej informacji dla Salwatorianów w sekcji Klauzura)

Liderzy Salwatoriańskich jednostek administracyjnych Afryki spotkali się w Salwatoriańskim domu Prokury Misyjnej, Dar es Salaam, w Tanzanii, na swoje pierwsze w historii Kontynentalne Spotkanie Liderów. Przybyli oni z Tanzanii, Konga, Kamerunu i Mozambiku. Dołączyli do nich członkowie generalatu. Dom usytuowany w Kurasini jest sceną głębokiej refleksji i ważnego dialogu dotyczącego Salwatoriańskiej tożsamości, misji i formacji w kontekście afrykańskim. 20 uczestników będzie spotykać się przez osiem intensywnych dni. Są oni wspierani jednoczesnym tłumaczeniem głównie na języki: francuski i angielski oraz w razie potrzeby również portugalski.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki Bóg nie jest wszędzie wielbiony, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy