Wiadomości w języku polskim

Nowy zarząd prowincji amerykańskiej

Podczas XXX Kapituły Prowincjalnej prowincji amerykańskiej członkowie kapituły ponownie wybrali na przełożonego prowincji ks. Joego Rodriguesa SDS, którego druga kadencja rozpocznie się 26 czerwca 2015 roku, co zbiegnie się w czasie z początkiem kadencji nowego zarządu Sióstr salwatorianek oraz salwatorianów świeckich w Stanach Zjednoczonych. Kapituła dokonała również wyboru konsultorów, którymi zostali: ks. Peter Schuessler (wikariusz i kierownik do spraw formacji), br. Sean McLaughlin, ks. Dan Pekarske, ks. Scott Wallenfelsz (ekonom), br. Benjamin Babb i ks. Douglas Bailey. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy, aby Boski Zbawiciel napełnił Was swoim duchem mądrości i łaski podczas posługi, którą sprawować będziecie wobec naszych współbraci.

 

 

 

Obchody urodzin Ojca Jordana

16 czerwca, w dniu urodzin naszego Założyciela, wspólnota Domu Generalnego sprawowała uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za dar życia naszego Założyciela, a także za trzech współbraci z prowincji polskiej, którzy w ostatnim czasie przyjęli święcenia kapłańskie. Na zakończenie celebracji eucharystycznej nowym kapłanom udzielone zostało specjalne błogosławieństwo, a następnie w kaplicy Założyciela odmówiono litanię do Ojca Jordana. Później odbyliśmy miłe spotkanie z gośćmi, przygotowane przez kierownictwo naszego domu oraz przez współbraci Juana i Daniele we współpracy z Siostrami.

Spotkanie Międzynarodowej Komisji Historycznej (12-14 maja 2015)

Nasza historia salwatoriańska jest historią świateł i cieni, która rozpatrywana w świetle wiary jak też rozumu, pomaga nam lepiej rozumieć to, co Bóg z nami czyni. Międzynarodowa Komisja Historyczna pomaga nam w gromadzeniu i publikowaniu materiałów w tym celu jak również w przekazywaniu naszej historii przyszłym pokoleniom. Członkowie Komisji zgromadzili się w Hamont w Belgii na ożywionym i owocnym spotkaniu pod przewodnictwem archiwisty generalnego ks. Michaela Overmanna. Członkowie postąpili w pracy nad DSS XXIV: Reminiscences on Fr. Jordan [Wspomnienia o O. Jordanie], nad studium poświęconemu historii domu macierzystego autorstwa ks. Węglarza oraz dwiema edycjami serii Salvatorians Worth Knowing [Salwatorianie, których warto znać] (jedna o ks. Inigo Königu i druga o ks. Pankracym Pfeifferze), które mają być wydane do końca tego roku lub w początkach przyszłego. Poza tym dokonali oni między innymi przeglądu trwającej pracy na temat ks. Bonaventury Lüthena, norm publikacji i strony internetowej archiwum generalnego. IHC planuje także zamieścić wreszcie niektóre transkrypty oryginalnych rękopisów niemieckich na stronie www.sds.org w sekcji resources (materiały źródłowe), aby udostępnić je badaczom i innym zainteresowanym. W skład komisji wchodzą księża Adam Teneta, Piet Cuijpers, Vinoy Thottkkara i pan Johan Moris. Łącznikiem generalatu jest sekretarz generalny ks. Raúl Gómez.

Warsztaty nt. przygotowania podań o dotacje i fundusze na projekty misyjne


Rzym, 7-11 września 2015

SOFIA organizuje jednotygodniowe warsztaty typu „full-immersion” [„pełne zanurzenie”] dla osób zakonnych p świeccy ragnących zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie przygotowania projektów i zbierania funduszy na projekty misyjne. Wszelkie szczegóły można znaleźć na fundingraisingworkshop. Jeśli są państwo zainteresowani uczestnictwem mogą skontaktować się z asystentką p. Mariną Saponara w domu macierzystym, pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wymagane jest dobre rozumienie języka angielskiego.

Metodologia warsztatów obejmuje lekcje w klasie, grupowe dyskusje i ćwiczenia, pracę indywidualną i sesje przy okrągłym stole. Ważnym elementem tych pięciu dni będzie także fakt zaangażowania w warsztatach z innymi 50 osobami zakonnymi z całego świata.

 

Spotkanie europejskich prowincjałów

We wspólnocie w szwajcarskim mieście Fryburgu wszyscy przełożeni naszych jednostek europejskich (3 prowincje, 2 proprowincje i 3 wikariaty) spotkali się w dniach 19-20 maja. Był obecny także generał ks. Milton Zonta, który wprowadził znaczące spotkanie z medytacji, i generalny sekretarz ds. misji ks. Agustín Van Baelen, którzy reprezentowali generalat. Spotkanie zainicjowane wiele lat temu jako nieformalne zgromadzenie na rzecz braterskiej wymiany doświadczeń przełożonych niemieckojęzycznych, rozwinęło się wielokierunkowo przez te lata. Obecnie uczestniczą w nim superiorzy wszystkich jednostek w Europie. Pod względem treści spotkanie stało się forum, na którym superiorzy mogą się dzielić myślami na różne bieżące tematy dotyczące naszych wspólnot i członków w Europie.


 

Więcej informacji dla Salwatorianów w sekcji Klauzura

 

Pożar na terenie salwatoriańskiej posługi w Manili

Na początku marca wybuchł katastrofalny pożar w slumsie Parola w Manili, gdzie salwatorianie utworzyli lokalną organizację wsparcia Puso sa Puso i już piąty rok prowadzą ALSA BUHAY, program edukacji alternatywnej dla dzieci ze slumsu, jak również działalność dodatkową na rzecz dzieci i ich rodzin. Wydaje się, że pożar nie spowodował ofiar, lecz dotknął około 5000 rodzin, które są bezdomne lub wysiedlone.

Nowa grupa „Dom Jordana” w Perth

Dzięki posłudze Ks. Leonrada Maciończyka SDS, kapelana katolickiej szkoły średniej “La Salle” w jednej z dzielnic Perth w zachodniej Australii administracja szkoły ustanowiła z początkiem roku szkolnego 2015 (rok szkolny w Australii rozpoczyna się w lutym) ósmą grupę uczniów zwaną “domem”, której celem jest rozwój duchowy wychowanków. Grupa ta dedykowana jest naszemu założycielowi Ks. Franciszkowi Jordanowi. “Dom Jordana” gromadzi około 250 uczniów oraz grupę nauczycieli, którzy gromadzą się okresowo dla wzajemnego wspierania, rozwoju duchowego oraz celebracji liturgicznych.

Zdjęcie ukazuje baner „domu Jordana” przygotowany przez jednego z uczniów, który bazował na godle naszego Zgromadzenia oraz myśli: „Poznać, Pokochać, Służyć Bogu”.

Szkoła ta uhonorowała również w poprzednich latach Ks. Laurence Murphy SDS nazywając jeden z budynków szkoły jego imieniem wyrażając mu wdzięczność za wieloletnie zaangażowanie w zarządzie szkoły.

Otwarcie Palazzo Cesi dla zwiedzających

Od 11 marca 2015 roku historyczna siedziba Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Palazzo Cesi, będzie regularnie otwarta dla zwiedzających. Fundacja SOFIA Onlus organizuje kilka razy w tygodniu zwiedzanie z przewodnikiem ogólnie dostępnych części posiadłości. Zwiedzanie zaczyna się na dziedzińcu, gdzie stoją posągi Ojca Jordana oraz św. Piotra i św. Pawła, następnie zwiedzający udają się do galerii, biblioteki, obu kaplic i muzeum Założyciela na pierwszym piętrze, a później ma miejsce kończąca wycieczkę jej główna atrakcja – oglądanie panoramy miasta z punktu widokowego na tarasie na szczycie budynku.

Opisana inicjatywa stanowi realizację dwóch celów: ukazuje szerszej publiczności szczególną duchowość i historię budynku oraz zgromadzone w nim dzieła sztuki, jednocześnie służąc zbieraniu funduszy na salwatoriańskie  projekty realizowane w najuboższych i doświadczających trudności regionach całego świata. Ten drugi cel realizowany jest przez dzielenie się ze zwiedzającymi ideałem powszechnej dobroczynności, który przenika wszelką aktywność misji salwatoriańskich.

Dziesiąta rocznica El Encuentro w Caracas

11 lutego 2005 roku był oficjalną datą otwarcia salwatoriańskiego domu El Encuentro dla sierot i dzieci bezdomnych w dzielnicy slumsów Catia w Caracas. Dziesiątą rocznicę powstania tego ośrodka obchodziliśmy z wielką radością.

Poświęcenie nowego salwatoriańskiego kościoła i nowej szkoły w Laitkynsew w Indiach północno-wschodnich

1 lutego 2015 roku podczas półdniowej uroczystości, w której uczestniczyło ponad 2500 członków lokalnych wspólnot, odbyła się ceremonia poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Drugą instytucją poświęconą podczas tej uroczystości była szkoła podstawowa poziomu średniego dla dzieci z trzydziestu sześciu wsi w parafii Laitkynsew. W ceremonii uczestniczyli biskup oraz przedstawiciele zarządu biura SOFIA, którzy wygłosili przemówienia. Następnie odbyła się eucharystyczna procesja po okolicznych wsiach, w której wzięli oni udział.

Salwatorianie wykazują głębokie zaangażowanie w  promocję edukacji i polepszenia sytuacji społecznej ludzi żyjących na tym raczej odległym terenie; z pomocą biura SOFIA, które zajmuje się planowaniem oraz zbiórką funduszy, wzniesiono tam nową szkołę i odnowiono stuletni kościół parafialny, a obecnie trwają końcowe prace nad budynkiem centrum, który będzie służyć lokalnej społeczności, przede wszystkim kobietom i marginalizowanym grupom etnicznym.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

O Panie, pomóż mi, pokaż mi drogę! Bez Ciebie nic nie potrafię, od Ciebie spodziewam się wszystkiego. Tobie, Panie, zaufałem, nie doznam zawstydzenia się na wieki.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy