Wiadomości w języku polskim

Zbawienie przez uzdrowienie

Dzięki swoim inicjatywom misyjnym, edukacyjnym i społecznym nasze Towarzystwo obecne jest w Tanzanii od roku 1955. Ponad 30 lat temu rozpoczęliśmy też na miejscu pracę nad budzeniem powołań oraz formacją początkową, a dziś mamy ponad stu salwatorianów pochodzących z Tanzanii, którzy złożyli śluby wieczyste i pracują w parafiach, szkołach oraz ośrodkach zdrowia. W Namiungo salwatorianie przebywają od roku 1976, poznali więc tamtejszych ludzi, kulturę oraz ważne podmioty lokalne.

Dalszy rozwój kompleksu szkolnego Wokovu –Lubumbashi, Demokratyczna Republika Konga

„Wokovu” to słowo, które w języku suahili oznacza “Zbawienie”. Prowadząc dzieło kształcenia, wiceprowincja kongijska pomaga w dziele zbawienia ponad 6 000 dzieci i młodzieży.

Spotkanie Komisji przygotowującej Kapitułę Generalną

W dniach od 13 sierpnia do 7 września 2018 roku salwatorianie tworzący męską gałąź Rodziny Salwatoriańskiej spotkają się w St. Ottilien w Niemczech na XIX Kapitule Generalnej. Wydarzenie to wymaga podjęcia planów i przygotowań. W związku z tym w roku ubiegłym ustanowiono Komisję ds. Przygotowania Kapituły, której zlecono wszystkie te zadania. Do tej pory Komisja odbyła już cztery spotkania, a ostatnie z nich odbyło się w dniach 19-23 lipca 2017 roku właśnie w St. Ottilien. 

Kenia: Współpraca międzyzakonna w celu pokonania śmiercionośnej epidemii

W swoich staraniach salwatorianie znaleźli ważnego partnera w osobach Apostołów Jezusa oraz związanej z nimi organizacji humanitarnej Apostołowie Jezusa. Posługa dla osób cierpiących na AIDS (AJAM), mającej swoją lokalizację w Kenii. Apostołowie Jezusa to młoda diecezjalna wspólnota zakonna, założona w 1968 roku w Ugandzie. Przekonała ona biuro SOFIA o poważnym charakterze swoich intencji i dowiodła, że jej członkowie dysponują bardzo dobrym przygotowaniem. Organizacja AJAM została zaś ustanowiona w roku 2000, przyjmując za swoje zadanie odpowiedź na wyzwania, jakie niesie z sobą epidemia HIV/AIDS w okręgu Kajiado, na ubogim, częściowo rolniczym, a częściowo miejskim terenie pod Nairobi. W trakcie wieloletniej już realizacji swojej misji zapobiegania epidemii HIV/AIDS, jej kontroli, ograniczania i przeciwdziałania jej konsekwencjom na poziomie społeczności lokalnej, organizacja AJAM wypracowała oddolny, wszechstronny program, który ma za zadanie walkę z rozpowszechnianiem się choroby oraz rozwiązywanie związanych z nią problemów.

Przełożeni jednostek europejskich spotkali się w Steinfeld (Niemcy)

Przełożeni europejskich prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela: Austrii, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Hiszpanii i Szwajcarii, zebrali się w dniach 28-30 MAJA 2017 roku w klasztorze w Steinfeld w Niemczech na swoim dorocznym spotkaniu, podczas którego przeprowadzono również konsultacje dotyczące przyszłości Towarzystwa w Europie Zachodniej.

Nowe sprawozdanie biura SOFIA

Salwatoriańskie Biuro ds. Pomocy Międzynarodowej SOFIA opublikowało sprawozdanie ze swojej trzyletniej działalności za lata 2014, 2015 i 2016, zawierające przegląd projektów podejmowanych w tym okresie w ramach salwatoriańskiej aktywności na całym świecie, przede wszystkim w krajach ubogich.

Manila: Doraźne wsparcie dla salwatoriańskiego projektu służącemu miejscowej ludności

W nocy z 7 na 8 lutego 2017 roku w slumsach Paroli w Manili wybuchł wielki pożar. Właśnie na tym terenie salwatorianie wraz ze swoją lokalną organizacją pozarządową Puso sa Puso realizują program ALSA BUHAY, stanowiący holistyczne połączenie alternatywnych inicjatyw edukacyjnych. Program ten niesie wsparcie dzieciom i miejscowym rodzinom.

Spotkanie Australia Filipiny

Nieprzerwanie, na całym świecie, Salwatorianie zbierają się aby rozpoznawać drogę służenia ludziom, poszukując wspólnie w twórczy sposób środków, które były by pomocne w drodze do zbawienia.

List pastoralny do salwatorianów - 2016

Ks. Milton Zonta, przełożony generalny, przygotował nowy list pasterski do wszystkich członków Towarzystwa, zatytułowany Owoce i pytania XIV Synodu Generalnego. List datowany na dzień 8 grudnia 2016 roku został przygotowany w siedmiu językach.

Wenezuela: Projekt dotyczący dzieci i młodzieży

Salwatorianie przybyli do Wenezueli sześćdziesiąt lat temu i są tam dziś obecni w trzech miejscach: w Caracas, San Félix i Méridzie. W Caracas mają już za sobą cały ciąg realizacji ważnych apostolatów społecznych, przede wszystkim w okręgu podmiejskim Catia. W tych ogromnych slumsach, położonych na stromych wzgórzach na przedmieściach wielkiego miasta, miejscu uważanym za jedno z najniebezpieczniejszych na świecie, nasi współbracia założyli cztery szkoły, ośrodek zdrowia z przenośną kliniką i dwa schroniska dla dzieci.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Wszystko jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy