Wiadomości w języku polskim

Ks. Milton odwiedza papieża Franciszka

 

W dniu 28 sierpnia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek

przyjął na prywatnej audiencji naszego Przełożonego Generalnego o. Miltona Zontę.

Papież Franciszek byt bardzo zainteresowany obecną sytuacją naszego Towarzystwa,

i z radością przyjął zaproszenie do odwiedzenia

naszej salwatoriańskiej wspólnoty w Dom u Macierzystym

aby pomodlić się przed relikwiarzem naszego Założyciela,

Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Wyraził również pragnienie wystania specjalnego przestania wideo do wszystkich członków

Rodziny Salwatoriańskiej z okazji obchodów Roku Dziękczynienia za Błogosławionego Franciszka Jordana.

Jak tylko otrzymamy więcej informacji na ten temat, przekażemy je Wam.

Rok dziękczynienia za bł. Franciszka Jordana

Rok dziękczynienia za bł. Franciszka Jordana

Integrative course for Salvatorian Formators

DURING THE “YEAR OF BLESSED FRANCIS JORDAN”

The promulgation of our Ratio Formationis Salvatorianae and the “Year of Blessed Francis Jordan” within the pandemic situation have been provoking to enter into a deeper process of spiritual discernment. In other words, we find ourselves asking, what the Holy Spirit is inspiring us to do in our discernment process today? This truly requires engagement of our whole person to respond constructively to this formative experience – the so called docibilitas.
Therefore, one of the Generalate’s proposals for this special „Year of Blessed Francis Jordan” is a course which encourages formators to attune themselves to this sacred voice within them. The goal of this course is to focus on our Salvatorian Formation that is articulated in the Ratio. It is to challenge our personal and communal models of formation and become people formed in consonance with the spirit and apostolic mission of Francis Mary of the Cross Jordan.

The time indicated in the brochure refers to time zone "Rome, Central Europe GMT + 2"

Link to SCHOOL FOR FORMATORS webpage 

Przebudowa kaplicy

Jednym z najważniejszych przygotowań duchowych w ramach beatyfikacji Ojca i Założyciela było przeniesienie jego doczesnych szczątków do głównej kaplicy Domu Macierzystego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Rzymie. Aby zapewnić nowemu Błogosławionemu godne miejsce, ponad pół roku temu Generalat rozpoczął proces przebudowy i renowacji kaplicy, w której wspólnota codziennie sprawuje Eucharystię. Marko Ivan Rupnik SJ, który zasłynął jako twórca mozaik i malarz licznych kościołów, m.in. kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie, kościoła San Giovanni Rotondo, sanktuariów w Fatimie i Lourdes oraz katedry La Almudena w Madrycie.

Główne obrazy w kaplicy Domu Macierzystego przedstawiają w absis "Chrzest Pański", gdzie Bóg Ojciec wskazuje, że "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!". Kto chce poznać Ojca, niech zbliży się do Syna, Zbawiciela świata, który objawia w sposób wyjątkowy i ostateczny, kim jest Bóg. Drugi obraz, znajdujący się w tylnej części kaplicy, przedstawia scenę Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, kiedy to apostołowie zostają posłani, aby głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Centralną postacią jest Maryja Panna, symbolizująca Matkę, która stoi za Kościołem, którego głową jest Chrystus i uczestniczy w misji Zbawiciela. Podobnie jak apostołowie, my salwatorianie również jesteśmy powołani do uczestnictwa w misji Zbawiciela, słuchając Go z bliska i czując się posłani do wszystkich narodów, aby głosić Zbawienie.

W centrum kaplicy znajduje się prosty, ale solidny nagrobek z relikwiami bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, do którego z pewnością przyjdą setki ludzi, aby modlić się przez jego wstawiennictwo.

13 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, wspólnota Domu Macierzystego, pod przewodnictwem przełożonego generalnego, o. Miltona Zonty, odprawiła pierwszą Mszę św. w tej nowej przestrzeni duchowej, która będzie prowadzić wielu do modlitwy, aby umocnić się i aktywnie uczestniczyć w misji Zbawiciela.

Cappella1
Cappella6
Cappella9
Cappella11
Cappella10
Cappella8
Cappella7
Cappella5
Cappella3
Cappella2

Ostatnie dni przed Beatyfikacją...

Pod hasłem "w jedności siła", jako bracia i siostry, salwatorianie pracują, aby jak najlepiej przygotować uroczystości związane z beatyfikacją naszego Założyciela, o. Franciszka Jordana. Dzisiaj spotkaliśmy się, aby przygotować zestawy, które otrzymają wszyscy uczestnicy, na cześć Założyciela. Miło jest widzieć, jak szybko i sprawnie wszystko idzie. Ad maiorem Dei gloriam!

last-days-before-beatification2
last-days-before-beatification1
last-days-before-beatification3
last-days-before-beatification4
last-days-before-beatification6
last-days-before-beatification5

Ratio Formationis Salvatorianae

PROMULGOWANIE
RATIO INSTITUTIONIS SALVATORIANAE

Po długim procesie rozeznawania, analizy, pisania oraz przeredagowywania, z wielką radością informujemy, iż przy jednogłośnej zgodzie Rady Generalnej, nasz przełożony generalny ks. Milton Zonta, podpisał i promulgował nową wersję „Ratio Formationis Salvatorianae - wezwani do bycia Apostołami Boskiego Zbawiciela”. Promulgowanie dokumentu miało miejsce w czasie nabożeństwa pierwszych nieszporów z uroczystości św. Józefa w kaplicy Domu Generalnego naszego Towarzystwa w Rzymie. Po ukończeniu tłumaczeń, papierowa wersja dokumentu zostanie przesłana do przełożonych wszystkich jednostek oraz do formatorów.

 Przy tej okazji, ks. Milton w swojej refleksji wyjaśnił, że tytuł tego ważnego dokumentu dotyczącego formacji salwatoriańskiej, jasno wskazuje na to, iż zaproponowany kierunek formacyjny idzie bardziej w stronę charyzmatyczną niż prawniczą. Chodzi bowiem o ukazanie tego, co jest fundamentem oraz naczelną zasadą życia i formacji każdego salwatoriańskiego zakonnika. Dzięki temu dokument posiada głęboko salwatoriański charakter, wskazując na metodologię i treść kształtującą tożsamość charyzmatu Ojca Franciszka Jordana, co ma być dla nas wzorem podążania za Jezusem Chrystusem, podobnie jak to czynili Apostołowie.

Opublikowanie tego dokumentu formacyjnego w uroczystość Świętego Józefa ma bardzo szczególne znaczenie dla Towarzystwa. Z jednej strony dlatego, że dokładnie teraz przeżywamy „Rok Świętego Józefa”, patrona Kościoła powszechnego oraz naszego Towarzystwa. Z drugiej zaś, ponieważ publikacja dokumentu ma miejsce na krótko przed beatyfikacją naszego Czcigodnego Założyciela Ojca Franciszka Jordana, która odbędzie się 15 maja.

Kończąc swoje przemówienie, ks. Milton wyraził głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Ratio, w sposób szczególny sekretarzowi generalnemu ds. formacji ks. Krzysztofowi Gasperowiczowi, wszystkim formatorom z całego świata zaangażowanym w powstanie dokumentu, a także tym wszystkim, którzy pracowali nad jego redakcją, dzieląc się swoimi uwagami i doświadczeniami oraz pomagając w tłumaczeniach. Według przełożonego generalnego ten źródłowy dokument jest swoistym towarzyszem w podróży, który może pomóc wszystkim salwatorianom „uformować”, „przetransformować” i „przemienić” ich życie. Mówiąc krótko: ten dokument jest wielką przysługą dla całego Towarzystwa.

Niech zatem to narzędzie formacji pomoże członkom Towarzystwa kontynuować ich formację oraz życie tym samym salwatoriańskim powołaniem apostolskim w komunii z misją całego Kościoła w świecie. Niech Święty Józef, patron naszego Towarzystwa, wraz z naszym Założycielem, pomagają nam w niesieniu wszechstronnej formacji, która obejmie wszystkie wymiary naszego życia!

Ks. Karl HOFFMANN biografia

IX Przełożony Generalny - Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Ks. Karl HOFFMANN

* 2 / 02 / 1940
+ 15 / 12 / 2020

Drodzy bracia,
W załączniku możecie znaleźć biografię zmarłego niedawno Karla Hoffmanna wraz z listem z podziękowaniami od naszego obecnego Przełożonego Generalnego, ks. Miltona Zonty.

Ks. Agustín Van Baelen sds
sekretarz generalny

POGRZEB KS. KARLA HOFFMANNA 

List pasterski 2020

W ostatnich latach zrodziła się coroczna tradycja, że nasz Przełożony Generalny kieruje do współbraci list pasterski. List taki z pewnością ma wymiar jednoczący i rozszerza poczucie przynależności do Towarzystwa. Również w tym roku, ks. Milton kieruje swoje słowo do wszystkich współbraci, skupiając się na temacie apostolskiej świętości, ukazując Papieża Franciszka i naszego Założyciela Franciszka Jordana we wzajemnym dialogu. Ciekawe jest dostrzeżenie podobieństw, jakie istnieją pomiędzy nauczaniem Papieża Franciszka i z duchowymi zapiskami naszego Założyciela. W swoim liście pasterskim zatytułowanym „Dialog pomiędzy dwoma Franciszkami”, ks. Milton pragnie ukazać nam pewne refleksje, które pomogą nam dostrzec głęboką relację, jaka może zostać ustanowiona pomiędzy kluczowymi elementami wezwania do świętości, przedstawionymi w dokumencie Papieża Franciszka Gaudete et Exsultate oraz pewnymi konkretnymi faktami z życia Ojca Franciszka Jordana. Zarówno Papież Franciszek jak i Ojciec Franciszek Jordan mówią nam jasno, aby nie lękać się świętości.

List pasterski 2020 - wersja polska.
Wszystkie listy pastoralne możesz pobrać w sekcji biblioteki.

Salwatorianie pomagają bezdomnym w czasach COVID

Salwatoriańscy seminarzyści z brazylijskiej prowincji, z Instytutu Ojca Jordana, w São José dos Pinhais - PR, rozpoczęli działalność nowego apostolatu, który jest odpowiedzią na czasy w których żyjemy z powodu panującej pandemii koronawirusa. Nasi współbracia, zainspirowani wezwaniem naszego Założyciela: „Obserwujcie znaki czasu” i patrząc na ich obecną rzeczywistość parafialną, wraz z Siostrami Salwatoriankami z Patronato Santo Antônio, rozpoczęli misję pomocy najbardziej potrzebującym w swojej parafii i tym, którzy żyją na ulicy. Jak powiedział nasz Ojciec Duchowy: „Pilne! Łam dzieciom chleb  […]” (DE I/195 1,2). Widząc taką potrzebę, wyszli na ulice, do domów małych, aby pomóc naszym braciom w Chrystusie.

Ks. Karol Kulczycki SDS biskupem

Miło nam poinformować, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Karola Kulczyckiego SDS biskupem Port Pirie w Australii.

Ks. Karol Kulczycki urodził się 19 października 1966 w Górze w archidiecezji wrocławskiej. W 1987 roku wstąpił do nowicjatu salwatorianów i złożył profesję zakonną w dniu 8 września 1988 r. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, w dniu 28 maja 1994 roku w Trzebini otrzymał święcenia kapłańskie.

Po święceniach kapłańskich, ks. Karol został pracownikiem a później dyrektorem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań Polskiej Prowincji. W 1997 roku rozpoczął pracę w Regionie Australijskim Polskiej Prowincji, posługując w różnych parafiach powierzonych opiece duszpasterskiej naszego zgromadzenia zakonnego, a także jako kapelan szkolny. W 2009 roku został wybrany na urząd przełożonego Regionu Australijskiego. W 2018 roku został wybrany wikariuszem prowincjalnym Polskiej Prowincji i powrócił do Polski, gdzie posługiwał także jako kierownik duchowy Salwatorianów Świeckich. Był również członkiem Międzynarodowego Zespołu Powołaniowego SDS i Zespołu ds. Komunikacji. 

Szczerze gratulujemy ks. Karolowi, jego rodzinie i współbraciom Polskiej Prowincji. Życzymy wszystkiego co najlepsze i Bożego błogosławieństwa w tej ważnej służbie dla Kościoła.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki Królowa Nieba i Ziemi nie jest wszędzie wychwalana nie wolno Ci ani na chwilę spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy